Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu obce Kamýk

 

 V Čechách se nachází osm obcí a osad zvaných Kamýk nebo Kamýky. Další více než tři desítky Kamýků najdeme mezi jmény vrchů a lesů. Pozoruhodné je, že téměř všechna takto pojmenovaná místa se nacházejí v západní polovině Čech. Na Moravě a ve Slezsku podobná zeměpisná jména doložena nejsou, až na výjimky se nevyskytují ani ve východní polovině Čech. Všechny Kamýky se nacházejí v kopcovité krajině.

Jméno Kamýk nám dnes nemusí být zcela srozumitelné. Staročeské podstatné jméno kamýk označovalo nejčastěji ‚menší kámen, kamének‘. České podstatné jméno kamen se totiž vyvinulo z původní slovanské podoby *kamy a přímo z ní byla odvozena i zdrobnělina kamýk. Podstatné jméno kamýk dodnes žije v některých českých nářečích. Ne vždy však bylo vnímáno jako zdrobnělina. Například v jihočeských nářečích se slovo kamýk užívalo jako označení kamene vůbec. Pro výklad místního jména Kamýk je důležité, že u podstatného jména kamýk je doložen i význam ‚skála‘. S významem ‚skála‘ nebo ‚osamocená, izolovaná skála‘ se setkáváme i u slova kamik vyskytujícího se v některých jihoslovanských jazycích.

Jméno Kamýk dostávaly kopce, jejichž vrchol je korunován skalním útesem. Jméno těchto vyvýšenin bylo pak často přenášeno na lesy, ale také na osady založené u takových vrchů. To je i případ Kamýka nad Vltavou, zvaného lidově Kamejk. Jméno Kamýk v tomto případě patřilo původně vrchu, na němž byl nad původním knížecím dvorcem založen ve 13. století královský hrad. Poprvé je doložený k roku 1236. Jméno vrchu a hradu přeneslo na městečko vzniklé v podhradí. Když hrad zpustl, začalo se pro vyvýšeninu a opuštěný hrad užívat pojmenování Vrškamýk nebo Vrškamejk. Poprvé je doloženo k roku 1580. Vzniklo snad ze spojení na vršku Kamýku, které dostalo zjednodušenou podobu na Vrškamýku.

Vraťme se ale ještě ke jménu Kamýk a jeho rozšíření. Pokud se Kamýky nacházejí až na výjimky jen v západní polovině Čech, může nás napadnout otázka, jak byly pojmenovávány podobné vyvýšeniny se skalnatými vrcholy na zbytku našeho území. Jejich názvy vycházejí obvykle z podstatného jména bradlo, které ve starší češtině označovalo skalní útes. Zeměpisná jména jako Bradlo, Bradlec, Bradlné, Bradlisko apod. se u nás vyskytují jen ve východní části Čech a na západní Moravě. Pokud bychom tedy jména vycházející z výrazů kamýk a bradlo zakreslili na mapu, zjistili bychom, že se oblasti jejich výskytů navzájem doplňují a nepřekrývají se.

 

Pavel Štěpán

scroll to top