Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Inspirace z MC Klubíčko


Jak přivolat zimu, sníh a vánoce

Děti s paní učitelkou udělají kruh, chytnou se za ruce. Pohupují se v kolenou a houpavými pohyby pažemi do přepažení a zapažení doprovázejí písničku.
Dohodnou se, jestli přivolají chumelice, mrazíky, sněhuláky nebo Vánoce .

Hou, hou, hou, chumelice jdou.
Ten, kdo počká, chumelic se dočká.
Hou, hou, hou,chumelice jdou.
Hou, hou, hou,mrazíci k nám jdou.
Ten, kdo počká, mrazíků se dočká.
Hou, hou, hou,mrazíci k nám jdou.
Hou, hou, hou,sněhuláci jdou.
Ten, kdo počká, sněhuláků se dočká.
Hou, hou, hou,sněhuláci jdou.
Hou, hou, hou,Vánoce jdou.
Ten, kdo počká, ten se Vánoc dočká.
Hou, hou, hou,Vánoce jdou.
 
Najetím myši na obrázek a kliknutím se notový záznam zvětší.

Všude je bílo

Děti si vezmou bílé šátky z muly. Tancují s nimi v rytmu valčíku za doprovodu písničky Bílá, bílá, bílá... z večerníčku Čmelí medvídci .
Po doznění písničky (nebo jedné sloky) rozhodí šátky po zemi tak, aby se rozprostřely a pokryly co největší plochu.

Najetím myši na obrázek a kliknutím se notový záznam zvětší.

Tři mrazíci uličníci

Děti si vezmou bílé šátky z muly. Dohodnou se, co zmrazí a předmět, který vybraly, umístí doprostřed místnosti: židli, polštář, hračky.... Za doprovodu písničky Tři mrazíci ( na melodi písničky Na políčku v jetelíčku z večerníčku Čmelí medvídci) chodí v rytmu písničky po místnosti. Na slova Mrazy, mrazy... se zastaví blízko vybraného předmětu a třepou šátky, jakoby z nich chtěly vytřepat mráz. Po doznění verše Brzy budeš zamrazený docela jeden po druhém spustí mulový šátek na předmět, čímž ho celý zakryjí.

 

Tři mrazíci uličníci vyšlápli si do světa,
jeden  malý , druhý velký a ten třetí popleta.
Mrazy, mrazy, mrazíme a přitom se bavíme.
Doběla, doběla, doběla, doběla,
budeš brzy zamrazený docela.

 

Najetím myši na obrázek a kliknutím se notový záznam zvětší.

Jazykolam Povídala vločce vločka

Povídala vločce vločka, že už letí, že nepočká.

 

Může se i zazpívat  na melodii písničky Měla babka čtyři jablka.

 

Povídala vločce vločka,
že už letí, že nepočká.
Povídala vločce vločka,
že na ni nepočká.

Vedle mě a vedle tebe padá z nebe

Děti se nejprve učí slova a melodii písničky za jemného doprovodu malých „rumba kouliček“ nebo malých umělohmotných krabiček naplněných rýží, které drží v obou rukách a do rytmu je rozeznívají.
Na melodii písně Ó pane otevři mé rty

 

Vedle mě a vedle tebe padá z nebe,  
vedle mě a vedle tebe padá z nebe,  
vedle mě a vedle tebe padá z nebe,  
padá z nebe sníh.
Pojedeme všichni spolu z kopce dolů,
pojedeme všichni spolu z kopce dolů,
pojedeme všichni spolu z kopce dolů,
dolů na saních.

Děti opakují sloky několikrát po sobě s různou dynamikou, podle toho, jak intenzivně chumelí, jednou normálně, jindy jemně a tichounce nebo silně a hlasitě.  

Může se přidat i třetí sloka, ale tím se stává písnička pro menší děti obtížnější.
 

V závěji, v závěji, v závěji,
měly všecky vločky naději.
V závěji, v závěji, v závěji,
že se sejdou měly naději.

 

Děti si z jemného papíru vystřihnou různě velké vločky. Každé dítě má 3 – 4. zatáhnou se ve třídě závěsy na navození příšeří při chumelenici. Učitelka hraje a zpívá písničku Vedle mě a vedle tebe, děti opatrně vylézají na vyvýšená místa, lavičky, židličky, stolky a pomalu nechávají své bločky znovu a znovu padat k zemi.

 

Najetím myši na obrázek a kliknutím se notový záznam zvětší.
scroll to top