Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Domácí a hospodářská zvířata, text 2. - 4. třída


Text obsahuje základní informace o tématu.


Náměty pro práci s textem:
Práce s textem metodou V - CH - D (Vím - Chci vědět - Dozvěděl jsem se), metoda rozvíjí dovednost pracovat s informacemi.
Práce s textem metodou Barevné otázky rozvíjí u žáků dovednost klást k textu otázky na přímo i nepřímo vyjádřené informace.

 

Doporučený věk 6 - 8 let.

 

Text

Lidé už v dobách velmi pradávných zjistili, že někteří živočichové jim mohou pomáhat při těžké práci na poli a v lese, že jejich masem, mlékem a vejci se dá zpestřit jídelníček, z jejich kůže, kožešin a vlny se dají zhotovit oděvy a boty a z jejich peří plnit přikrývky na spaní. Pravděpodobně také už velmi dávno zjistili, že soužití se zvířaty jim přináší radost.  Některá zvířata si proto lidé ochočili.

Chovat domácí zvíře s sebou ale nese nejen radost a užitek, ale i práci, starost a čas. Zvíře, stejně tak jako člověk, potřebuje k životu dobré podmínky: dostatek potravy, čisté ustájení, péči o jejich zdraví a bezpečí. Kromě toho zvíře, stejně tak jako člověk, potřebuje zažít, že ho má někdo rád. Dobrý hospodář dává svým němým společníkům nejen potravu a podestýlku, ale i něco navíc – lásku. A každé zvíře to instinktivně pozná.

My, lidé jednadvacátého století, žijeme v mnohém jinak, nežli žili naši předkové. Koně a voli jsme nahradili traktory a kombajny, místo kožichů nosíme bundy, přikrývky na spaní plníme umělými vlákny. Do našich domácností přibyli cizokrajní mazlíčkové: papoušci, rybičky, želvy, křečci a hadi. Hospodářská zvířata chováme ve velkochovech. Ve velkostatcích urychlujeme jejich růst. Místo přirozené potravy krmíme granulemi. O čistotu a pohodlí hospodářských zvířat pečují stroje.

Vznikají ale i farmy a družstva, a je jich stále více, ve kterých žijí domácí zvířata „postaru“. Pasou se, volně se pohybují, dostávají  potravu bez příměsí chemikálií. Jsou to farmy a družstva, ve kterých nechybí to nejdůležitější – vztah zvířat a jejich hospodářů. Šetrný způsob chovu hospodářských zvířat je označován anglickým  slovem welfare (velfer) – pohoda, farmy dodržující přísná pravidla pro šetrný chov se nazývají ekofarmy.

 

Práce s textem metodou V - CH - D

Práce s textem metodou V- CH - D (Vím – Chci vědět - Dozvěděl jsem se)
Popis metody viz portál UBU  Učitelé – Metody a inspirace – Metody rozvíjející čtenářské dovednosti
http://www.mistoprozivot.cz/index.php?id=3661


Součástí práce s textem jsou i aktivity před čtením a po čtení podle kontextu, do kterého učitel práci s textem zařazuje.


Náměty aktivit před čtením
a)  Učitel zadá námět nebo otázku pro sdílení ve dvojicích: Proč lidé chovají domácí zvířata? Co znamená slovo welfare?
b) Žáci vyhotoví seznam zvířat, která chovají děti ve třídě.  
 

Práce s textem metodou Barevné otázky


Žáci se učí klást otázky na přímo i nepřímo vyjádřené informace v textu s dopomocí barevných karet. Při zavádění metody pracují všichni společně s omezeným počtem karet, později ve skupinách  s širší barevnou škálou podle individuálních dispozic.
Popis metody viz.
Barevné karty viz portál UBU - Pomůcky - Domácí a hospodářská zvířata


Žlutá karta obsahuje tázací zájmena,  pomocí nichž nejprve učitel žákům, později žáci sami sobě navzájem kladou otázky, na něž lze v  textu najít jednoznačnou odpověď, např.

Co potřebují domácí zvířata od lidí? P
Proč si lidé ochočili některá zvířata? Pro radost a užitek.
Zelená karta obsahuje vodítka (tázací zájmena a otázky)  na nepřímo vyjádřené informace, ty, které lze najít v textu propojením dvou a více informací, např.
Co všechno přispívá k pohodě zvířat?
Jak jinak žijí lidé 21. století nežli lidé v dobách minulých?
Co způsobuje nepohodu doma chovaných zvířat?
Proč asi vznikají farmy, kde se pečuje o zvířata postaru?

 

Zelená karta obsahuje vodítka (tázací zájmena a otázky) na nepřímo vyjádřené informace, ty, které lze najít v textu propojením dvou a více informací, např.

Co všechno přispívá k pohodě zvířat?
Jak jinak žijí lidé 21. století nežli lidé v dobách minulých?
Co způsobuje nepohodu doma chovaných zvířat?
Proč asi vznikají farmy, kde se pečuje o zvířata postaru?

 

Otázky na modré kartě směřují k podstatě sdělení, hlavním informacím a myšlenkám, např.


Které  informace  z textu jsou důležité, nelze je vypustit?
Která informace je okrajová. Lze ji vypustit a obsah textu se nezmění?
 

"Otázky červené" předpokládají znalosti mimo text, např..Která hospodářská zvířata pomáhali lidem při práci v lese a na poli?


Které domácí zvíře si člověk ochočil jako první?
Fialové otázky vyzývají k osobní odezvě na text, např.
Co pro tebe bylo v textu nové?
Která část se ti líbila, proč?

 
scroll to top