Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Z kočičího života, slova a obrázky 1.tř.


 

Sada osmi obrázků + sada osmi kartiček se slovy na procvičování dovednosti porozumět významu slov a vět na doslovné úrovni

 

Náměty pro práci s pomůckou

Přiřazování slov a vět k obrázkům

 

Doporučený věk 6 let

Práce se sadou slov rozvíjející u dětí dovednost porozumět psanému slovu na doslovné úrovni
Děti rozloží na stůl (koberec) 8 obrázků z kočičího života a s učitelem si o obrázcích povídají.
Poté rozloží kartičky se slovy: SPÍ, LEZE, LÍŽE, PIJE, LOVÍ, KOUKÁ, SKÁČE, ČÍHÁ , procvičí si neznámá písmena a spojení a pak kartičky se slovy  přiřazují k obrázkovým kartám.

 

Práce se sadou vět rozvíjející u dětí dovednost porozumět psanému slovu na doslovné úrovni
Děti tvoří z obrázků a vět správné dvojice.
 

Další varianty přiřazování
Děti si vezmou do ruky kartičky se slovy, slova jedno po druhém čtou a přikládají k obrázkům.
Děti si vezmou do ruky kartičky s větami, jednu po druhé věty čtou a přikládají k obrázkům.
Děti si vezmou do ruky obrázkové karty, jednu po druhé je přikládají k rozloženým větám.
Děti si vezmou kartičky se jmény kočiček a  kartičky se slovesy SPÍ, LEZE, LÍŽE, PIJE, LOVÍ, KOUKÁ, SKÁČE, ČÍHÁ. Z nich sestavují různé varianty vět a věty čtou.

 

Závěr

Závěr vždy patří krátké reflexi. Děti vyhodnocují, jaká nová písmena se při hře naučily, která slova byla pro ně snadná, která obtížná. Mohou se rozpomínat, co všechno jiného dělají kočičky, co na kartičkách napsáno nebylo.

 

 

Slova a věty

Sada kartiček se slovy
SPÍ, LEZE, LÍŽE, PIJE, LOVÍ, KOUKÁ, SKÁČE, ČÍHÁ

 

Sada osmi vět
RÓZA SPÍ. MICI LEZE. BUBU LÍŽE.  MÍLA PIJE. MACEK  LOVÍ.  LÍZA KOUKÁ. MOUREK, SKÁČE. BOBEŠ ČÍHÁ

 

Sada kartiček se jmény koček
LÍZA, RÓZA, MICI, MACEK, BUBU, MÍLA, BOBEŠ, MOUREK

 

 

Obrázky

 

 

scroll to top