Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Digitální úlohy na portálu UBU 1. - 4. třída


Charakteristiky úloh a odkazy

Myšlenková (mentální) mapa ) - strukturovaný, grafický přehled informací znázorňující vztahy mezi daty ( informacemi, myšlenkami)
Interaktivní úloha rozvíjí dovednost třídit informace a přiřazovat je k nadřazeným pojmům.


Portál Místo pro život (UBU): portál Místo pro život (UBU) – domácí zvířata – Myšlenková mapa - Kůň, Prase, Ovce, Skot, Drůbež.
http://www.mistoprozivot.cz/index.php?id=4584

 

 

Co je a co není domácí a hospodářské zvíře
Interaktivní digitální úloha rozvíjí dovednost třídit informace, posoudit, co do skupiny patří a co nepatří.


Portál Místo pro život (UBU): portál Místo pro život (UBU) – domácí zvířata – Filip
http://www.mistoprozivot.cz/index.php?id=4583
 

 

Co do skupiny nepatří
Interaktivní digitální úloha na portálu UBU rozvíjí dovednost třídit informace.


Portál Místo pro život (UBU) – domácí zvířata – Filip
http://www.mistoprozivot.cz/index.php?id=4583 

 

 

Co máme společného
Interaktivní digitální úloha rozvíjí dovednost hledat podobné znaky domácích a hospodářských zvířat.
Vennův diagram - interaktivní digitální úloha na portálu UBU rozvíjející dovednost porovnávat,  hledat shody a rozdíly

Portál Místo pro život (UBU) – domácí zvířata – Filip
http://www.mistoprozivot.cz/index.php?id=4583    
 


 

Kdo jsem? Upevňování vědomostí o domácích a hospodářských zvířatech.
Interaktivní digitální úloha na portálu UBU rozvíjí dovednost vyvodit ze dvou známých informací  informaci novou.

Portál Místo pro život (UBU) – domácí zvířata – Filip
http://www.mistoprozivot.cz/index.php?id=4583    
 

 

scroll to top