Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Povídání o pejskovi a kočičce, poznej autora a název knížky z citátůAktivita je zaměřena na dovednost vyvodit na základě dílčích, neúplných informací hledaný celek; z citátů (slov a úryvků) nalézt název a autora známé knížky Povídání o pejskovi a kočičce.

 

Doporučený věk
6 – 7 let

 

Pomůcky
Sada kartiček s citáty
Pomůcka je ke stažení na portálu UBU: Učitelé – Pomůcky - Osobnosti

Postup

 

První kolo


Učitel  rozdá třem skupinám dětí proužky papíru s citáty z knížky, každá skupina dostane jeden citát. Děti přemýšlí nahlas, ve skupině si sdělují své návrhy na obsah, případně název knížky. Skupina, která hned podle prvního citátu knížku pozná, neprozradí to ostatním, ale pošeptá učiteli. Skupiny si své předpovědi sdělí navzájem. Citáty se magnetkami připevní na tabuli nebo nalepí na velký papír. Skupiny si je přečtou a znovu se snaží, tentokrát na základě tří citátů, přijít na název knížky. To snad pláče nějaký brouček, že se mu něco stalo.

Byla jenom bílá, ale přitom byla moc hodná.

Myši se lekly a zalezly do svých děr.

 

Druhé kolo


Učitel rozdá do skupin další tři citáty, každé skupině jeden. Postup je stejný jako v prvním kole.

 

Au, au, to to štípe.

„To je dobře, to se mně líbí, že se nestala pyšnou.“

Pořád se chumelilo, až jim to zachumelilo celý jejich domeček.

 

Třetí kolo


Ve třetím kole nabídne učitel dětem citát, podle kterého lze název knížky snadněji odhalit.

Dali tam česnek a pepř a namíchali tam sádlo i bonbóny, škvarky a skořici, jednu hlavu z husy a hrozinky.

scroll to top