Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Povídání o pejskovi a kočičce, propojování klíč. slov s obrázky


 

Aktivita rozvíjí dovednost porozumět textu na doslovné úrovni a třídit slova /věty podle významu. Žáci mají za úkol spojovat  slova a věty z jednotlivých pohádek knížky Povídání o pejskovi a kočičce k odpovídající ilustraci.
Aktivitu je vhodné zařadit po práci s knížkou, když děti znají obsahy jednotlivých pohádek.


Doporučený věk

6 – 7 let

 

Pomůcky


I. Sada kartiček s klíčovými slovy/výrazy z pěti pohádek + sada karet s  ilustracemi k pěti pohádkám, na rubové straně jsou vytištěna klíčová slova.    (lehká úroveň)
II. Sada kartiček s klíčovými  slovy/výrazy z pěti pohádek + sada karet s  ilustracemi k pěti pohádkám, na rubové straně jsou vytištěna klíčová slova.    (střední úroveň)
III. Sada kartiček s větami z pěti pohádek + sada karet s  ilustracemi k pěti pohádkám, na rubové straně jsou vytištěny věty. (mistrovská úroveň)



Sady karet a kartiček v pdf. jsou ke stažení na portálu UBU – učitelé – Pomůcky – osobnosti – Čapek J.
 

Postup

Každý žák  si zvolí úroveň, na které chce pracovat: lehká, střední, mistrovská. Dostane sadu kartiček se slovy/větami vybrané úrovně a sadu pěti karet s ilustracemi pěti pohádek. Ilustrace rozloží na lavici. Čte slova/věty na kartičkách a přiřazuje je k odpovídajícím ilustracím (k pohádkám, ve kterých je slovo/věta obsažena).
Příklad, slova: pyšná, bohatá, andělíček přiřadí žák k obrázku dvou nočních košilek.
Když žáci rozmístí všechny kartičky, provedou kontrolu, zda pracovali správně. Otočí karty s ilustracemi rubem vzhůru. Na rubové straně je seznam slov/vět z pohádky. Žáci zkontrolují, zda se shodují jejich kartičky přiřazené k obrázku se seznamem rubové strany ilustrace. Kontrolu si mohou provést navzájem.

O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu

Lehká úroveň: MÝDLO   PODLAHA   PRÁDLO


Střední úroveň: pěna   šňůra na prádlo   prší    špinavá podlaha


Mistrovská úroveň:  Pejsek má plnou hubu pěny. Musíme se vyprat! To to štípe! Prší, zmokne nám prádlo! Pověsili se na šňůru. Máme tu nějak špinavou podlahu. Kočička vydrhla pejskem podlahu. Vždyť to bylo mýdlo!

 

 

Jak si pejsek roztrhl kaťata

Lehká úroveň: ZAJÍC  HEHE   KALHOTY


Střední úroveň: křoví   ucho  nakřivo   slepice   zašít 


Mistrovská úroveň: Pejsek má jedno ucho nakřivo. Šla kolem slepice. Musíte mi vychytat v komoře myši. Ze křoví na ně koukal zajíc. Hehe, posmíval se zajíc. Ten pejsek má roztrhané kalhoty! Švadlena vám kalhoty zašije.

 

 

O pyšné noční košilce

Lehká úroveň: KOŠILKA   PYŠNÁ   BOHATÁ


Střední úroveň: vyšívání    andělíčci   chudá košilka 


Mistrovská úroveň: Byla jednou jedna noční košilka. Ale ta druhá košilka byla pyšná. Umazala se v blátě. Chudá noční košilka byla smutná. Nemá na sobě žádné vyšívání. Andělíčci košilku krásně vyšili. Pojď si se mnou hrát. S tebou já si nebudu hrát.

 

 

Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort

Lehká úroveň: DORT   ZLÝ PES   TO TO BOLÍ


Střední úroveň: narozeniny   svátek   opravdický dort     hekal   upéct


Mistrovská úroveň: Pejsek má svátek a kočička narozeniny. Mám chuť na opravdický dort. Jak se takový dort dělá? Vzali si zástěry. Dáme tam hlavu z husy. Hltal a hltal, až ho celý dohltal. Pod keřem leží pes a heká. To to bolí, to to bolí! Patří mu to.

 

 

Jak našli panenku, která tence plakala

Lehká úroveň: PANENKA    PLÁČE   HRAČKY


Střední úroveň: nepořádné děti   tence pláče   rozbité hračky   malá panenka   nádobíčko


Mistrovská úroveň: To jsou nepořádné děti. Není to nějaký ptáček? To pláče nějaký brouček. Ve vysoké trávě  ležela malá panenka. Proč tak pláčeš? To bylo hraček! V trávě našel míček. Hračky postavili kolem postýlky.


 

scroll to top