Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Josef Čapek, vyvození osobnosti z citátů


 

Aktivita je zaměřena na vyvozování (konstruování) celku z dílčích, kusých  informací. Žáci na základě citátů známé osobnosti usuzují a postupně zpřesňují svůj odhad, kdo je jejich autorem. 


Pomůcky
Sada deseti citátů vybraných z literárního díla Josefa Čapka.
Portál UBU - Učitelé - Pomůcky - Osobnosti - Čapek J. - Poznej osobnost podle citátu

 

Doporučený věk
8 - 15 let

Postup

1.kolo


Žáci vytvoří čtyři skupiny. Každá skupina dostane jeden citát . Podle obsahu citátu žáci ve skupině usuzují, kdo by mohl být jeho autorem. Zástupce každé skupiny přečte před celou třídou citát a sdělí spolužákům domněnku (výsledek diskuze skupiny), kdo je jeho autorem.

 

Příklad
Citát: Viděl jsem kolem sebe, nejblíže sebe,  více lidí nešťastných než šťastných. 
Výstup diskuze skupiny: Osobnost  by mohla být lékařem. Ten ve své profesi vidí víc lidí trpících a nešťastných.Žáci bedlivě sledují výroky spolužáků z jiných skupin, případně si i dělají poznámky, a na základě  toho, co slyšeli a zaznamenali si, zpřesňují svůj odhad.

 

Viděl jsem kolem sebe, nejblíže sebe,  více lidí nešťastných než šťastných. 

Již není bratra mého! Těžká moje ztráta! On i po smrti k nám všem  bude promlouvati.

Jestli je na zemi co andělského, jsou to děti.

Tak modrý, jako ta obloha, tak modrý obraz chtěl bych udělat.

 

2.kolo

 

Každá skupina dostane druhý citát. Žáci pracují stejně jako v kole prvním. Která skupina si myslí, že zná jméno hledané osobnosti, napíše ji na lístek a donese učiteli.  V tomto případě ostatním spolužákům přečte jen svůj citát.

 

Pět let jsem uvězněn, pět roků zajatcem. Tam v dáli svoboda už mává praporem, vidím ho přicházet. 
Tuhle knížku jsem věnoval Alence a všem dětem.

Fašismus..., kdy už ta hrůza pomine.

Proč maluji a proč píšu? Abych si ulevil.

 

3. kolo


Skupiny, které dosud neodhalily jméno osobnosti, dostanou dva citáty. 

 

Ach Karle, kus mé bytosti. Můj bratře.

Napsal jsem pro děti povídání o pejskovi a kočičce jak spolu hospodařili. J.Č.

 

scroll to top