Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

ÚVOD


 

 

Soubor metod, učebních činností, námětů a inspirací pro výuku tématu Osobnosti českých dějin a kultury Josef Čapek, Karel Čapek obsahuje:
aktivity zaměřené na znalosti a porozumění životu a dílu bratří Čapků, práci s informacemi,
aktivity zaměřené na rozvoj obecných (klíčových) dovedností: čtenářských, rozumových, komunikačních,
náměty na provázanost  tématu s obsahy různých vzdělávacích předmětů.

 

 

 • Povídání o pejskovi a kočičce, J. Čapek, čtení s nečtenáři
  Zážitková pedagogika, výtvarné činnosti
  doporučený věk 6 let
   
 • Povídání o pejskovi a kočičce, J. Čapek, soubor ilustrací, klíčových slov a vět
  Propojování klíčových slov a vět s obrázky
  doporučený věk 6 - 8 let
   
 • Povídání a pejskovi a kočičce, J. Čapek, soubor citátů z knížky
  Poznej autora a název knížky z citátů
  doporučený věk 6 - 8 let
   
 • Povídání o pejskovi a kočičce, J. Čapek, digitální úlohy
  Propojování informací
  doporučený věk 6 - 8 let
   
 • Citáty, J. Čapek
  Vyvození osobnosti z citátů
  doporučený věk 8 - 15 let 
   

 • Dášeňka čili život štěněte, K. Čapek, výtah z knížky
  Porozumění jazykové stránce textu, autorovu jazyku a stylu; tvůrčí psaní
  doporučený věk 8 - 10 let
   

 • J. Čapek, Encyklopedické heslo (bude doplněno)

 • K. Čapek, Encyklopedické heslo (bude doplněno)
   

 • Psáno do mraků, J. Čapek, soubor vybraných citátů
  Vyvozování povahových rysů J. Čapka z jeho citátů
  doporučený věk 9 - 15 let

   

 • Moji milí bratři, Helena Čapková - výtah z knížky
  Návrhy metod a učebních činností pro práci s textem
  doporučený věk 9 - 15 let

 

scroll to top