Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Další nástroje


 

 

SEZNAM DALŠÍCH DOPORUČENÝCH NÁSTROJŮ

 

 • Soubor pomůcek pro nácvik techniky čtení respektujících osobní dispozice žáků - Rozečtení nečtenářů (UBU)
 • Čtení s porozuměním – Cesta ke slovní úloze (UBU)
 • Interaktivní úlohy testového charakteru (ČŠI)
 • Čteme s porozuměním každý den, Camille Liscinskyová (nakladatelství Šafrán)
 • Soubory výukových materiálů nabízených národními institucemi a neziskovými organizacemi
   
  (bude doplněno)
 • Formy spolupráce škol s obecními knihovnami
  Tematicky zaměřené výukové lekce v knihovně pro žáky ZŠ
  Tematicky zaměřené výukové lekce pracovníků knihoven v ZŠ (výjezdy do škol)
  Vzdělávací on - line dílny seznamující s aktuální nabídkou knížek na českém trhu (pro malé i velké čtenáře) 
  Model Tašky
  a další
 • Zázemí pro podporu čtenářství na škole
  Školní kabinety 
  Školní kluby
  Školní knihovny
  Třídní knihovničky
  Čtenářské koutky
  Nástěnky, internetové stránky zaměřené na ČG
  Školní časopis
  Školní literární sborník
  Školní literární soutěže
 • Nástroje podpory čtenářství v rodinách

 

Soubor pomůcek pro nácvik techniky čtení respektujících osobní dispozice žáků - Rozečtení nečtenářů

scroll to top