Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Velikonoce


 

Hry a herní výukové aktivity přibližující dětem roční období a tradiční svátky roku jsou jedněmi z nejoblíběnějších a nejčastěji využívaných činností v předškolním vzdělávání v mateřských školách i mateřských klubech. Naše ukázka představuje soubor malých herních aktivit zaměřených primárně na rytmus, ke kterému vyzývá jedna z tradičních předjarních činností - otloukání píšťalek. Rytmická dřívka (naštípané středně silné vrbové větvičky) jsme využili různým způsobem: jako doprovodný nástroj zpěvu, v  jednoduchých aktivitách dramatických, v aktivitách rozvíjejících čtenářské a předmatematické dovednosti. Na rytmické hry v učebně navázaly výtvarné hry v přírodě.

 

Soubor velikonočních her připravila a vedla pedagožka a vedoucí mateřskéhu klubu Klubíčko Eva Zirhutová

 

Počítání od jedné do čtyř

JEDNA

Děti stojí v kruhu, každé drží v rukách dvě dřívka (větvičky), jimiž doprovázejí říkanku - jedno výrazné ťuknutí vždy na první slabiku verše. 
 

Jedna vrána časně zrána

krákorala na havrana,
kráky krák, kráky krák,
kde máš černý frak?

 

Po doznění říkanky se děti rozběhnou po učebně,  hledají černou barvu, dotknou sejí tyčkou a na pokyn vedoucího se vrací zpět do kroužku. Říkanka se několikrát zopakuje.

 

 

 

 

 

DVĚ

Děti sedí (klečí) v kruhu, každé má dvě dřívka (větvičky), kterými doprovází říkanku. Čísla jedna, dvě  doprovodí děti dvěma údery (celý první verš čtyřmi údery).  Při druhém verši děti ukážou dřívkem na jednoho chlapce v kruhu a jeho křestní jméno vloží do druhého verše, např. jméno chlapce  Honza - Honza jde, Honza jde, jméno chlapce Jakub - Jakub jde, Jakub jde. Říkanka se opakuje tolikrát, kolik chlapců sedí v kruhu. 

 

Jedna, dvě, jedna, dvě
Honza jde , Honza jde.

Jedna, dvě, jedna, dvě 
Jakub jde, Jakub jde.

 

 

 

 

 

TŘI

Děti vytvoří trojice, každé dítě má dvě dřívka, kterými doprovází říkanku třemi údery v každém verši. Trojice se rozmístí po učebně, děti stojí čelem k sobě. Na konci říkanky si každý nakreslí svůj dům tyčkou do vzduchu. Na povel učitele přejdou trojice na nová místa, na kterých budou "stavět své domy".

 

 

Jedna dvě tři (pauza)
my jsme bra tři  (pauza)
bum, bum, bum (pauza)
stame si dům  (pauza)

 

 

 

 

 

ČTYŘI

Každé dítě má dvě dřívka. Každý si najde místečko v učebně pro svého netopýra. Říkanku děti doprovázejí čtyřmi údery na každý verš. Při čtvrtém verší se seběhnou doprostřed místnosti, utvoří kruh a běží po krzhu, dokud nedá vedoucí povel k zastavení. Poslední verš doprovázejí rychlými údery dřívek. Říkanku stejným způsobem několikrát zopakují.

 

Jedna dvě a tři a čtyři,
přileli netoři.
Jedna dvě a tři a čtyři,
do kolečka víří.

 

 

 

 

Studánko rubínko

Na rytmické hry s počítáním navávazaly dramatické rytmizované hry doprovázené písničkami z CD Studánko rubínko (Hradišťan) č.9. Píšťala a č.10 Dělám, dělám píšťalenku.

 

Píšťala

Ptáček v holi píská trilek,
ptáčata pípají z dírek.
Trililili tralala-a, trililili tralala-a.
Copak je to? Píšťala!

Ptáček zpívá první tón
a ptáčata hned po tom.
Trililili tralala-a, trililili tralala-a.
Copak je to? Píšťala!
 

První sloka
Děti  umístí každý svůj proutek na různých místech učebny. Všichni stojí uprostřed místnosti, na první tóny písničky se rozběhnou (malými běhovými krůčky) ke svému proutku, vezmou si ho, přiběhnou zpátky, utvoří kroužek a kleknou si. Na závěr první sloky: Copak je to? zvednou děti svůj proutek, ukáží ho ostatním a společně s kapelou zapívají poslední verš.  

Mezihra
Děti předvádějí hru na píšťalu.

Druhá sloka
Děti klečí v kruhu, proutek mají položený na kolenou, zpívají s Hradišťanem druhou sloku.

Třetí sloka
Děti drží proutek u pusy, předvádějí hru na píš´talu (flétnu) a přitom  zpívají. Na konci písničky opět zvednou proutek a ukážou ho ostatním.

 

 

Dělám, dělám píšťalenku

lám, lám šťalenku, šťalenko, podař se mi!
Jestli se mi nepodaříš, dám ti ránu až se svalíš.
Jestli se mi podaříš, dám ti krejcar na pivíčko,
dám ti krejcar na tabáček, bude z tebe hajdaláček.


Hajdaláčku, dej tabáčku, dej tabáčku do no sa,
jestli nedáš nepustím tě přes pohanku do pro sa!

 

 

Předehra
Děti sedí (klečí) v kruhu, každé má dvě dřívka, kterými doprovází předehru písničky: osm taktů vyťukává rytmus osminových not, osm taktů rytmus čtvrťových not.

První sloka
Děti sedí (klečí) v kruhu , zpívají a dřívky doprovázejí první sloku písničky v rytmu čtvrťových not.

Druhá sloka
Děti vyskočí, ve stoje doprovázejí druhou sloku písničky, vyťukávají rytmus půlových not, konec veršů (do nosa; do prosa) zakončují třemi údery v rytmu čtvrťových  not.

 

 

Velikonoční písničky

Hody, hody, doprovody

 

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný,
nedáte/li malovaný,
dejte aspoň bílý.

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný,
slepička vám za to snese
jiný, jiný.

a) Zpívat na melodii Měla babka čtyři jablka.

 


b) Zpívat jako kánon, dvě skupiny, druhá skupina se přidá po jednom verši. Je třeba, aby děti při zpěvu vedli dva vedoucí.

 

 

 

Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček

 

Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem kolem vody,
nesl kupu vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka,
já jí řekl ne, ne, ne.

 

a) Zpívat na melodii Já do lesa nepojedu
b) Střídavě první a druhou sloku zpívají  kluci a  děvčata

c) Zpívat s rytmickým doprovodem  tlesk/plesk o stehna/ plesk o stehna
d) Zrychlovat tempo, začít písničku velmi pomalu s výrazným rytmem, postupně zrychlovat.

 


e) Dvojice, děti klečí naproti sobě, tleskají ve ¾ rytmu  1x tlesk do vlastních dlaní, 2x tlesk o dlaně spoluhráče

 

 

Písmena a slabiky

Písnička Píšťalička se dětem moc líbila, a tak jsem její melodii využila i ve hře s písmeny. Děti vytvořily v trávě z dřívek velké začáteční písmeno písnisničky Píšťalička P. Každý si vzal do ruky jedno dřívko a ve vzduchu nad vytvořeným P dřívkem písmeno "obtahoval". Představili jsme si, že dřívko je štětec a že vedle sebe máme plechovky barev. Děti si vybraly "barvu", namočili "štětec"  a do vzduchu psali velké barevné písmeno P, namočily do druhé "barvy" a napsaly nové písmeno P. Společně jsme hledali slova, která také začínají písmenem P. Pak se děti rozběhly po zahradě a na různá místa psaly dřívky různě velká písmena P.
Já jsem mezitím vytvořila u písmene z dřívek čtyři rámečky a do nich vložila čtyři samohlásky napsané barvou na papírové kartičky.
Když se děti vrátily, zazpívali jsme písničku Píšťaličku na slabiky PA, PE, PI, PO: papapapa papapapa.....; pepepepe....; pipipipi....; popopopo. děti zpěv doprovázeli dřívky.  Slabiku, kterou jsme právě zpívali, jsme zvýraznili v trávě  - spojili písmeno s vybranou samohláskou proutkem.
Děti se rozeběhly po zahradě najít malý kamínek, kytičku, dřívko.... Když se vrátily, přezpívali jsme si písničky na slabiky ještě jednou. Každý pak položil nalezenou věc do rámečku, s jehož samohláskou se mu písnička nejvíc líbila.

 

 

Velikonoční zahradní vajíčka

Děti si sedly do kroužku. Naučili jsme se jednoduchou říkanku:
Hody, hody, matičko,
dejte klukům vajíčko.

Po doznění říkanky se děti rozešly po zahradě a z materiálu, který našly, vytvářely různě velká zdobená vajíčka.
Po dokončení výtvarné práce šly společně po zahradě, vajíčka hledaly a obdivovaly se důvtipu, se kterým byla vymyšlena a vytvořena.

 

scroll to top