Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Písnička Ten dělá to a ten zas tohle


 

 

Cílové zaměření
Získat povědomí o historickém období socializmu, porozumět charakteristickým znakům společenského zřízení, které ovlivnily události 17. listopadu, byly příčinou touhy občanů po změně společenského řádu v zemi.
 

Doporučený věk 8 – 15 let

 

Obsach a charakter aktivit
Práce se dvěma texty písní: Ten dělá to a ten zas tohle (písnička z filmu Císařův pekař) a Ten umí to a ten zas tohle (písnička skupiny Hop trp). Navržené aktivity: vyvozování neznámých slov, vyhledávání informací z textu, posuzování, zda informace jsou nebo nejsou obsaženy v textu, formování vlastního názoru na možnost vytvořit spravedlivou společnost na principu rovnosti. Mezi navrženými didaktickými postupy jsou i metody: Práce s předpovědní tabulkou, Debata.

 

Pomůcky
Pomůcky pro práci s písničkou Ten umí to... : text písně; seznam starých profesí; předpovědní tabulka; sada karet s názvy profesí (7x10cm); sada karet s popisem činností (7x10 cm); sada kartiček s názvy profesí a s popisem činností (4x6 cm); tabulka Spoj, co k sobě patří

Pomůcky pro práci s písničkou Ten dělá to ... : text písně; neúplná tabulka pojmů a jejich významů z písničky; kartičky s pojmy a významy; slovní ustálená spojení z písničky + popis situací ze života, které vybraným výrazům odpovídají; text - popis charakteristických znaků socialismu
 

 

Ten umí to a ten zas tohle, vyjasňování neznámých slov

Postup
Učitel pustí dětem audio/video ukázku písničky z filmu Císařův pekař, písničku si děti zazpívají s oporou o vytištěný text.

https://www.youtube.com/watch?v=W-GfjYleff4

 

Varianta 1


Typ výuky:  Ž + Ž (učení ve dvojicích ), Ž (individuální práce)
Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. Obdrží tabulku se seznamem devíti méně obvyklých nebo již zaniklých profesí, které se vyskytují v písničce: tesař, klempíř, kameník, oráč, platnéř, kočí, havíř, kejklíř, dudák a seznam činností, které se k profesím váží. Úkolem je spojit profesi s odpovídající činností, vytvořit obsahově správné dvojice.

 

Varianta 2
Typ výuky:  Ž + Ž (učení ve dvojicích ), Ž (individuální práce)
 

Žáci obdrží tabulku. V prvním sloupci je seznam devíti starých profesí. Učitel rozloží po třídě devět kartiček s popisem činností, které se k profesím vážou. Každá kartička je označena jedním písmenem abecedy. Děti chodí se seznamem profesí po třídě, vyhledávají významově správné dvojice např. havíř – doluje uhlí (E), a do svých tabulek si zapisují ke každé profesi odpovídající písmeno. Po dokončení aktivity společně provedou kontrolu správnosti zápisů.

 

Varianta 3

 

Typ výuky:  Ž + Ž (učení ve dvojicích ), Ž (individuální práce)
 


Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. Obdrží seznam devíti méně obvyklých nebo již zaniklých profesí. Seznam si žáci ve dvojicích procházejí, snaží se odhadnout a jeden druhému popsat, jaká činnost se k jednotlivým profesím váže. Učitel rozloží po třídě devět  kartiček s popisem činností. Děti chodí se seznamem profesí po třídě, vyhledávají významově správné dvojice např. havíř – doluje uhlí a do svých seznamů si k příslušné profesi odpovídající činnost zapisují.

 

Varianta 4

 

Typ výuky:  Ž + Ž (učení ve dvojicích a skupinách); Ž (individuální práce)


Žáci pracují podle své vlastní volby každý sám nebo ve dvojicích. Obdrží  předpovědní tabulku se třemi sloupečky. První obsahuje názvy profesí, druhý a třetí sloupec je prázdný. Žáci procházejí seznam a rozpomínají se na obsahy zapsaných povolání, typické činnosti té které profese. Své odhady zapíší do druhého sloupce tabulky. Kontrolu správnosti svých odhadů mohou udělat několikerým způsobem. Ověřit si správnost zápisů ve větší skupině spolužáků nebo v rámci sdílení s žáky celé třídy, ověření svých předpovědí mohou  provést individuálně s oporou o správně vyplněnou tabulku nebo zkontrolovat správnost svých odhadů  podle kartiček s popisy činností rozložených po třídě. Do třetího sloupce pak zapíší ty činnosti, které buď nedokázali předpovědět (kolonku ve druhém sloupci mají prázdnou) nebo předpovědní zápis není správný.

 

Varianta 5

 

Jeden žák pantomimicky předvádí vybranou profesi ze seznamu, ostatní žáci si zapisují s oporou o seznam její název.

 

 

Rozhovor učitele se žáky na téma Spravedlivá společnost

Žáci vyhledají v textu písničky poslední verše, nebo je učitel zapíše na tabuli.

 

Když ten dá to a ta zas tohle,
tak všichni dohromady budeme mít dost.


Učitel navodí téma, zda je možné vytvořit takovou společnost, o které písnička zpívá a kterou si lidé ve filmu tak toužebně přejí.

 

Pomůcky

Ten umí to a ten zas tohle

Jan Werich

 

Tady je tesař, klempíř, zedník
a ten co otesává kameny je kameník.
A tady služka, oráč, kamnář,
ten, když se umeje je k nepoznání kominík
Ten dláždí ulice, ten kove podkovy,
ta krmí slepice, ta peče cukroví.
Ten umí to a ten zas tohle,
a všichni dohromady udělají moc.
 My všichni budem na tom lépe,
když dáte rady nám a my vám dáme své rady,
když všichni všechno všechněm dáme,
tak budou všichni lidi všechno mit dohromady.
I širší ulice a tvrdší podkovy,
kuřata, slepice, pečivo cukroví.
Když ten dá to a ta zas tohle,
tak všichni dohromady budeme mít dost.
 A tu je platnéř, kočí, havíř.
Já sfárám dolů do dolu a doluju rudu
a tady rybář, kejklíř, dudák
Já vám rád každou písničku na dudy zadudu
Já louhuju kůže, Já z nich šiju boty,
já pěstuju růže, já látám kalhoty,
ten umí to a ta zas tohle
a všichni dohromady uděláme moc.

 

Továrny na kůže, peníze na boty,
a do vlasů růže a nový kalhoty.
A olej na stroje - a stroje na práci
a práci bez boje - po práci legraci.
A slunce dost a dost, pro staré pro děti,
a děti pro radost a radost pro děti.
A budem společně svět a mír milovat,
a budem společně pro ten svět pracovat,
když všichni všechněm všechno dáme,
tak budem všichni všechno mít dohromady.

 

Ten umí to a ten zas tohle.pdf

 

 

 

Seznam profesí

tesař 

klempíř 

kameník 

oráč 

platnéř 

kočí

havíř 

kejklíř 

dudák

 

 

 

Sada karet s názvy profesí (7x10 cm).pdf

 

 

 

 

Sada kartiček s názvy profesí a s popisem činností (4x6 cm).pdf

 

 

 

 

Tabulka Spoj, co k sobě patří.pdf

 

 

 

 

 

Řešení


tesař - otesává trámy, vyrábí konstrukce na střechy domů

klempíř -  stříhá a ohýbá plech, vyrábí okapy... 

kameník -  opracovává dlátem a majzlíkem kámen

oráč - obdělává půdu pluhem se zapřaženými tažnými zvířaty: kůň, kráva/vůl

platnéř - vyrábí brnění

kočí - ovládá/kočíruje zvířata táhnoucí povozy

havíř - pracuje v dole, těží uhlí, rudu, drahé kameny

kejklíř - žongluje s míčky, kuželkami, ohněm, kouzlí

dudák - hraje na  zvláštní hudební nástroj mačkáním měchů

 

 

Ten dělá to a ten zas tohle, vyjasňování neznámých pojmů a slovních spojení

 

Varianta 1

 

Typ výuky:  Ž + Ž (učení ve dvojicích ), Ž (individuální práce)

 

Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. Dostanou neúplnou tabulku se dvěma částečně předvyplněnými sloupci. V jednom jsou obtížné nebo neznámé pojmy z písničky vážící se k éře socializmu, ve druhém sloupci popis jejich významů. Úkolem žáků je neúplnou tabulku doplnit. Učitel rozloží po třídě kartičky s popisem významů vybraných slov, žáci chodí po třídě, vyhledávají významově správné dvojice a tabulku doplňují. Po dokončení mohou porovnat svou práci se spolužáky, případě provést kontrolu společně s učitelem. Pravidla: Nesmí se běhat, mluvit, přemísťovat výrazy.


Obměna: Žáci tabulku doplňují s oporou o vytištěný seznam významů vybraných slov.

 

Vybraná slova z písničky:
vekslák, melouch, šmelinář, flákota, bony, marky, kuplíř, pingl, kšeft, švindl, svatozář, tuzéry, šrajtofle

Významy:

ten, kdo nelegálně obchodoval s cizími valutami nebo bony
neoprávněně prováděná vedlejší řemeslnická práce
vězení
člověk, který provádí nepovolený nebo přímo zakázaný obchod s nedostatkovým zbožím
větší kus masa
speciální poukázky, kterými  se platilo zahraniční nebo luxusní zboží ve prodejnách Tuzex.
německá měna(platidla) před zavedením eura
pasák, který nutí prostitutku, aby mu dávala část svých zisků
číšník
obchod
podvod
peníze, které dobrovolně dáváme jako projev díků za dobře odvedené služby; spropitné
peněženka

 

Varianta 2

 

Typ výuky: U + Ž (řízená činnost, učitel je prostředníkem učení)

 

Žáci mají před sebou vytištěny nebo zapsány na tabuli (interaktivní tabuli) vybraná slovní spojení z písničky:

 

občas mi ve vobálce  někdo strčí Smetanu,
natahovat lidi
ručičky dozadu
pomůžem si z nějaký černoty
když dveřma nemůžem, lezeme přes ploty
držet zobák

 

Učitel čte popisy různých životních situací, žáci sami nebo ve dvojicích hledají k popsané situaci odpovídající slovní spojení z písničky, případně sami vymýšlejí další příklady reálných situací.

Příklad
"Číhni, Franto. Už tam zas nejsou! Voni si z tý pracovní doby fakt dělaj trhací kalendář! Přišli v sedum, ve vosum je zkontroloval šéf, teď máš půl devátý. Na Růžku už votevřeli, míchačka stojí a chlapi nikde. Ani noha. Krk na to dám, že se cpou dršťkovkou, až se jim dělaj boule za ušima."

 

Popis situací je umístěný v oddílu Pomůcky.

Práce s informacemi

Typ výuky:  Ž + Ž (učení ve dvojicích ), Ž (individuální práce)
 

Žáci obdrží text písničky a seznam charakteristických znaků éry socializmu u nás. Úkolem je vyhledat z nabídky, které charakteristické znaky socialismu jsou parafrázovány (obsaženy) v písničce Ten děla to a ten zas tohle, označit je a eventuálně nějakým způsobem provázat s odpovídajícími verši písničky.

 

Řešení:

z melouchu vrátil se nám zedník, 
Já beru bony, já zas marky,
občas mi ve vobálce někdo strčí Smetanu,
vybrat si svoje tajný vklady,
kdekoho živí kšeft a švindl
a všichni mají kolem huby svatozář.
až všechno rozkradem, nebudem pracovat,

 

Seznam charakteristických znaků socializmu je umístěn v bloku Pomůcky 

 

Debata

Typ výuky: U + Ž (řízená činnost, učitel je prostředníkem učení)

 

Učitel zapíše na tabuli (promítne) poslední verše písničky:

 

Když všichni všechněm všechno dáme,
tak budem všichni všechno mít dohromady.

 

Učitel zadá žákům otázku, zda je možné vytvořit společnost na základě společného vlastnictví, kde mají všichni všeho stejně a kde ten, kdo má víc, dá tomu, kdo má méně?

Žáci si každý sám za sebe promyslí odpověď. Žáci se rozdělí na dvě skupiny podle kladné a záporné odpovědi na otázku. Vedou spolu debatu dle několika základních pravidel debaty, zda takovou společnost je nebo není reálné vytvořit.
Učitel debatu řídí a případně pokládá oběma skupinám otázky, na které žáci hledají odpovědi.
Závěrem by mohlo být představení modelu uspořádání společnosti na tržních principech se silným akcentem na sociální podpory, tzv sociální stát. Informace může podat učitel nebo charakteristiku sociálního státu vyhledají a zpracují žáci sami.

 

Pomůcky

Ten dělá to a ten zas tohle

skupina Hop Trop

 

Tady je pumpař, vekslák, řezník,
a ten, co předražuje rajčata, je zelinář,
z melouchu vrátil se nám zedník
a z lochu s vojetejma auťákama šmelinář.
Ten dře lidi z kůže, ten mele flákoty,
ten krade, jak může, i za dveřma boty,
ten dělá to a ten zas tohle,
a všichni dohromady vydělají moc. Tady je světskej kuplíř, pingl
a ten, co natahuje lidi, no to je taxikář,
kdekoho živí kšeft a švindl
a všichni mají kolem huby svatozář.
My dělat nebudem, nemáme náladu,
žijeme z tuzérů, ručičky dozadu,
ten umí to a ten zas tohle
a všichni dohromady neumíme nic. Já beru bony, já zas marky, 
občas mi ve vobálce někdo strčí Smetanu, 
beru i exkluzívní dárky, 
i když se bojím, kolik za to jednou dostanu.
Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, 
 než se to provalí, zdrhnu do Paříže
 vybrat si svoje tajný vklady 
 a s nima odletím rovnou do Kanady.

 

Vždycky si pomůžem z nějaký černoty,
když dveřma nemůžem, lezeme přes ploty,
nacpanou šrajtofli nemáme za práci,
zatím nás neklofli, tak se to vyplácí,
držíme zobáky, jak račte věděti,
rodinný baráky stavíme pro děti,
až všechno rozkradem, nebudem pracovat,
všechno si budeme navzájem pučovat,
ten pučí to a ten zas tohle
a všichni budem všechno mít dohromady.

 

Ten dělá to a ten zas tohle.pdf

 

 

 

 

Neúplná tabulka pojmů a jejich významů z písničky.pdf

 

 

 

 

Kartičky s pojmy a významy.pdf

 

 

 

 

Text - popis charakteristických znaků socialismu.pdf

 

 

 

 

Situace k citátům z písničky

 

1. „Copak se daji vydělat slušný peníze běžnou prací? Dneska sotva. Jó, nepadáme hlady, máme na pivo i na kus flákoty. Ale s patnácti stovkama měsíčně velký divy nenaděláš. Jó, takovej řezník... za podpultovou svíčkovou dostane klidně pár stovek do kapsy a má vyděláno. Anebo pumpař! Trochu to naředí a je za vodou."

 

2. „Dobrý den, pane Kulhánek. Heleďte, potřebuju vobložit koupelnu. To víte, už tu bydlíme 12 let a manželka by chtěla nový dlaždičky. Co říkáte? Že toho máte moc? No jó, fachman, to se ví. Ale dyť já jsem taky uznalej. Tady... (strčí obálku do kapsy) a ještě něco na zahřátí. Dejte si s paní na zdraví. Tak děkuju.“

 

3. „Haló, to jsi ty Josef? Hele, prej tam máš ňákou Simcu. Měl bych zájem. Teda jestli je ve slušným stavu. Cože? Že to smrdí lochem? Vod koho to vím? Mám svý zdroje, dyť víš. ….. Neboj, mlčím jako hrob, vode mě se nikdo nic nedozví. No jasně, vodepíšem ji jako vrak. Po neděli přijdu. Jasně, po zavíračce. Máš to u mě.“

 

4. „Čest práci, soudruhu. Přišel jsem skrz ten byt na sídlišti. Já vím, že na to je pořadník. Ale kdybysme to ňák udělali. Je to pro mladýho doktora, na to by se dalo hrát ne? Přece soudruhu víš, že podpora zdravotnictví je podle závěrů sjezdu důležitá, ne? A taky jsem si dovolil tady…..kdyby to pomohlo…..že by se to přidělení kapku urychlilo."

 

5. "Člověče, ten zas kecal jak Palackej. Hubu plnou, hlavu prázdnou. Nic neřek a plácal půl hodiny. Že prej dělnický kádry a socialistickej závazek a splnění plánu a soudružská kritika. Naučil se pár správnejch slovíček a má to teď u starýho dobrý."

 

6. "Číhni, Franto. Už tam zas nejsou! Voni si z tý pracovní doby fakt dělaj trhací kalendář! Přišli v sedum, ve vosum je zkontroloval šéf, teď máš půl devátý, Na Růžku už votevřeli, míchačka stojí a chlapi nikde. Ani noha. Krk na to dám, že se cpou dršťkovkou, až se jim dělaj boule za ušima."

 

7. "Maruš, pospěš si. Hele, vomrk jsem to za světla. Jak je ta zídka tamhle vzadu, tam to přelezu. Hlídače nemaj, takže to bude brnkačka. Neboj. Couvnu tam. Vystup! A nebouchej dvířkama. Cihly ti budu házet. Skládej, co se vejde. Kdyby někdo šel, tak zalez do auta."

 

 

 

scroll to top