Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Rozdělená Evropa II


 

Cílové zaměření aktivity
Porozumět okolnostem a příčinám, které předcházely událostem 17. listopadu 1989, rozdělení Evropy neprostupnými hranicemi mezi  státy východního a západního bloku.

 

Doporučený věk 13 – 15 let
 


Obsah a charakter aktivity
Žáci využívají své předchozí znalosti k řešení úlohy, ve které mají vyznačit hranice rozdělené Evropy na dva bloky; navrhují řešení, jak překonat neprostupnost hraniční překážky; porovnávají historickou událost s aktuální současností.

 

Pomůcky: schematická mapa států Evropy z roku 1989 (hranice, názvy států), formát A4
 

 

Autoři příspěvku

Alena Budková, pracovnice Městské knihovny Sedlčany


 

Evropa - hranice mezi západním a východním blokem států

Typ výuky Ž (individuální práce )

Úkolem žáků je vyznačit na schematické mapě Evropy hranice států, které za studené války tvořily východní blok a území států východního bloku vybarvit. Žáci vycházejí ze svých znalostí, které nutně nemuseli ještě získat ve škole, ale spíše z literatury, vyprávění rodičů a prarodičů, z filmů... Žáci pracují samostatně. Po dokončení úkolu porovnají svá řešení s mapou, na které jsou barevně vyznačeny hranice mezi dvěma bloky. Následuje krátká "diskuze" o současných státech, které byly dříve součástí Jugoslávie nebo bývalého Svazu sovětských socialistických republik.

 

Typ výuky L + Ž (řízená výuka, lektor je prostředníkem učení)


Druhá aktivta je otevřena otázkou: Byla železná opona pouze myšlenou nebo hmatatelnou hranicí?
Následuje výklad doplněný fotografiemi: Hranice byly původně jen přísně střeženy, ale od 50. let se mezi východním a západním blokem Evropy vystavěly vysoké ploty. Konkrétně v ČSSR bylo hraniční pásmo široké 4 – 10 km a cca 2 km od samotné hranice byl vystavěn systém tří plotů, z nichž ten prostřední byl nabitý elektrickým proudem. Hranice se tedy staly de facto neprostupnými.
Druhá otázka žákům směřuje ke způsobům překonání hraniční překážky: Jakými různými způsoby mohla být hranice překonána? “ Žáci vymýšlejí způsoby, kterými bylo možné se přes hranici legálním i nelegálním způsobem dostat.

 

Typ výuky U + Ž (řízená výuka, učitel je prostředníkem učení)


Závěr patří "diskuzi" na téma, kde ve světě v současné době existují mezi státy nebo územími předěly/hranice. (Mexiko/USA; Severní Korea a okolní svět, Maďarsko x uprchlíci; vízová povinnost pro vstup na území státu...).

 

 

Pomůcky

Mapa Evropy.pdf

 

Mapa Evropy s vyznačenými hranicemi mezi dvěma bloky.pdf

scroll to top