Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Listopadové události


 

Cílové zaměření
Přiblížit žákům nejdůležitější události konce roku 1989, které přivodily změnu společenského zřízení státu.

 

Doporučený věk 8 – 15 let

 

Obsah a charakter aktivit
Žáci pracují s klíčovými daty  a jejich vzájemnými vztahy metodou interaktivní testové úlohy -  odpovídají na otázky k textu, na displeji se jim zobrazuje úspěšnost řešení úlohy. Testová úloha je vyhotovena ve třech stupních obtížnosti.

 

Pomůcky

Interaktivní úloha na portálu UBU https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=3486
 www.ucenibezucebnic.cz – černobílý obrázek hradu (historie) – testy – Sametová revoluce

Interaktivní testová úloha na portálu UBU

Postup
 

Žáci pracují u PC samostatně nebo ve dvojicích. Pokud pracují s testovou interaktivní úlohou na portálu poprvé, ověří si nejprve své dovednosti, vyhotoví otázky k textu, které jim nabízí pan Peříčko, pak vyzkouší obtížnější variantu s panem Pohodou případně s panem Mudrou. Pokud mají předchozí zkušenost s řešením úloh podobného typu, mohou si sami zvolit úroveň, na které chtějí úlohu řešit.

 

Metodická doporučení
 

Učitel může využít testovou úlohu i na  ověření znalostí, podklad pro hodnocení výsledků učení probraného výukového tématu.

scroll to top