Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Sametová básničkaCílové zaměření
Přiblížit historickou událost prostřednictvím krátkého informačního textu o událostech 17. listopadu 1989, který slouží jako podklad pro vytvoření rýmovačky  z nabídnutých výrazů.

 

Doporučený věk  9 – 15 let
 

Obsah a charakter aktivit
Práce s krátkým informačním textem. Porozumění událostem umožní žákům sestavit slova a věty do veršů  a ty podle historického sledu dat seřadit do ucelené rýmovačky. Pro vyspělejší poety se nabízí možnost obohatit verše a složit s oporou o nabídnuté výrazy vlastní „sametovou báseň“.

 

Pomůcky
informační text; tabulka s výrazy pro rýmovačku

 

Autoři příspěvku
Ivan Bauer

 

 

 

Rýmovačka

 

Žáci obdrží informační text o sledu událostí 17. listopadu a výrazy, ze kterých lze sestavit verše. Úkolem je nalézt vždy dva výrazy, které se rýmují a dvojice výrazů pak sestavit tak, aby odpovídaly sledu událostí manifestace.

Zdatnějším "poetům" mohou být sestavené verše oporou pro vytvoření rozsáhlejšího dílka.


 

 

 

 

Pomůcky

 

Informační text

 

 

17. listopad 1989
16.00
Na Albertově je zahájena vzpomínková manifestace studentů vysokých škol na uctění památky Jana Opletala zabitého před padesáti lety nacisty.
17.00
Shromáždění cca patnácti tisíc studentů se odebírá na Vyšehrad k památníku Karla Hynka Máchy.
18.00
Dav se vydává směrem do středu města. U Botanické zahrady ulici zablokuje pluk policistů v bílých helmách s dlouhými obušky. „Máme holé ruce!“ skandují studenti.
19.00
Průvod se vydává k Národnímu divadlu. Herci pozdravují demonstrující studenty. Pochod Národní třídou je znemožněn. Pluky policistů přehrazují Národní třídu a další ulice v okolí. Demonstranti v předních řadách nemohou jít dál. Zastavují, sedají si na zem a před kordonem policistů zapalují svíčky. Dívky zasunují policistům za štíty květiny. Studenti zvoní klíči. „Poslední zvonění.“
20.00
Od Národního divadla postupuje další kordon policistů. Policisté stlačují stlačují demonstranty, lidem hrozí udušení. Z tlampačů zní povely: „Rozejděte se“, Demonstranti skandují: „Máme holé ruce!“ „Nechte nás odejít!“ ale není kam. Vzniká panika. Příslušníci Bezpečnosti mlátí účastníky pendreky, na studenty je nasazen i zvláštní oddíl v červených baretech vycvičený na boj s teroristy. Přijíždějí dva obrněné transportéry.
Policisté vytvořili v podloubí uličku a mlátí z obou stran demonstranty, kteří se snaží dostat ven. Teče krev.
21.00
Demonstrace je rozehnána.
22.00
Policejní pluk zasahuje proti lidem, kteří zapalují na místech střetů policie se studenty svíčky.
 
scroll to top