Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Zpracovatelé, použité prameny


 

Zpracovatelé

 

Materiál byl vytvořen v rámci spolupráce neziskové organizace UBU (Učení Bez Učebnic) a projektu MAPSedlčansko. Na tvorbě příspěvků se podílel kolektiv autorů:
Andrušíková Radka
Bauer Ivan
Hrdličková Markéta
Hubičková Jana
Koubek Petr
Mašková Marta
Pinkasová Diana
Týleová Karolína
Zirhutová Eva
Zirhut Luděk   

 

 

Použité prameny:

 

 

Komenský, Jan Amos. O sobě. Praha: Odeon, 1987.

Duchovní odkaz Jana Amose Komenského. Praha: Lectorium Rosicrucianum, 2002.

Strejček, Alfred. Vivat Comenius. Uherský Brod: Spectrum, 1990.

Kožík, František. Světlo v temnotách. Praha: SPN, 1970.

Komenský, Jan Amos. Labyrint světa a ráj srdce. Praha: Svobodné slovo,1958.

 

Prokeš, Josef : Stručné dějiny pedagogiky https://www.fi.muni.cz/~qprokes/pedagogika/dejiny.html#k2c2

Vzdělanost ve středověku https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Blanost_ve_st%C5%99edov%C4%9Bku

Městské školy, Univerzity https://psychologie-pedagogika.studentske.cz/2008/06/mstsk-koly-univerzity.html

Univerzita Karlova https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova

Tovaryšstvo Ježíšovo https://cs.wikipedia.org/wiki/Tovary%C5%A1stvo_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ovobožných

Řád zbožných škol https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_zbo%C5%BEn%C3%BDch_%C5%A1kol

Jan Amos Komenský : Radio Prague https://www.radio.cz/cz/static/jan-amos-komensky/historie-skolstvi

Matějková, Milada, Vývoj školské správy na našem území (Bakal. Práce, MUNI) https://is.muni.cz/th/arxlj/bc_prace.txt
https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/00/43/labyrint_sveta_a_raj_srdce.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/Labyrint_sv%C4%9Bta_a_r%C3%A1j_srdce#/media/Soubor:Labyrint_sveta.jpg )

 

scroll to top