Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Jan Amos Komenský


 

 

Projekt Jan Amos Komenský byl realizován v roce 2019 v ZUŠ Sedlčan napříč šesti věkovými skupinami žáků od 6 do 18 let.

 


Projekt připravila a vedla učitelka ZUŠ Diana Pinkasová.

 

 

 

Písmena abecedy

1. skupina, žáci 6 – 7 let

 

Motivaci jsem začala otázkami, jak se dětem líbí ve škole, jaká písmena se již naučily. Měli jsme připravený velký papír, kolem kterého jsme se posadili. Děti měly za úkol psát písmena, která se již ve škole naučily. Většina dětí psala jedno, dvě písmena, někteří žáci znali již písmen víc. Dětem jsem vyprávěla, že máme v ateliéru jeden velký poklad a vyzvala je, ať hádají, jaký. Bylo to na ně těžké , ale to nevadilo. Odkryla jsem látku z pokladu, kde se skrývala stará abeceda ve formě velkých tiskátek. Vyprávěla jsem, že jsme ji našli ve škole na staré půdě…. Příběh jsem propojila s J.A. Komenským, učitelem, který také učil ve staré škole, kde určitě také měl písmenka abecedy, která si sám možná vytvořil, podle kterých učil děti. Vysypali jsme tiskátka na hromádku, povídali si, z čeho jsou vyrobena. Poslepu jsme si je ohmatávali. Děti dostaly tenký papír. Potiskly ho písmeny, papír zmuchlaly , vytvořily z něj svou hromádku abecedy a nalepily ji na čtvrtku. Představili jsme si, jak z té hromady vyskakují písmena abecedy a tvoří slova. Vyprávěla jsem jim o p. Komenském a jeho způsobu učení všemi smysly. Proto dostaly kopie rukou, očí, ucha, nosu a portrét Komenského, které mohly kamkoliv nalepit. Slova mi děti diktovaly, já je přepsala na papír a děti je pak opisovaly a tiskly na čtvrtku.

 

 

 

Životní cesta J. A. Komenského

1. skupina, žáci 9 - 10 let

 

Součástí motivace bylo představení a prohlížení knížky o J. A. Komenském, shlédnutí animovaných krátkých filmů a diskuse nad životem J. A. Komenského. Měla jsem připravenou kroucenou šnůru, kterou jsme různě zatočili na zemi. Dětí jsem se ptala, co to může znamenat? Děti odpovídali, že had, točenice apod. Postavila jsem se na začátek šňůry a řekla: J. A. Komenský se narodil 1592, postoupila jsem o krok na šnůře a opět řekla: Jeho rodina žila ve mlýně. Dál jsem pokračovala hlavními událostmi jeho života, děti mi napovídaly. Po ukončení jsem jim vysvětlila, co je to labyrint a že můžeme označit i život jako labyrint. Někdy jdeme jasnou cestou, někdy zabloudíme, hledáme novou cestu. Na závěr jsem jim ukázala mnou připravené obrázky labyrintů.

Poté žáci dostali tvrdou kartičku, odstřihli si kousek kroucené šňůry a měli za úkol nalepit na ni šňůru ve tvaru části labyrintu, cesty. Tím jsme si vytvořili matrici k tisku a tou měli za úkol podle svého vytvořit svůj labyrint na celou čtvrtku, mohli i tisknout cizími matricemi. Do svého labyrintu měli za úkol, vepsat cokoliv, na co si o J.A.K. vzpomněli.

Pak jsem jim dala čtvrtky A4 a zadala úkol podle podobizen namalovat portrét J.A.K. v barvách, které jsme si určili: červená, žlutá, bílá a černá pro bohatost a náš kladný vztah k němu. Zároveň si žáci procvičovali míchání barev a tvoření rozličných valérů. Děti portrét vystřihly a nalepily na místo v labyrintu podle vlastního výběru.

 

J. A. K.

 

4. skupina, žáci 11 - 14 let

Této skupině jsem představila knížku Renaty Fučíkové o J. A. K., podívali jsme se na jejich žádost na filmy, povídali jsme si o životě J. A. K. a způsobu jeho učení. O některých žácích vím, že mají problémy s učením díky diagnostikovaným disfunkcím. Začala jsem sama mluvit o svých problémech s učením, svém léváctví, o domněnce, že jsem také dyslektička a o tom, jak je důležité vědět, jaký typ učení nám vyhovuje. Mluvila jsem o doporučení J. A. K. učit všemi smysly. To byla naše inspirace pro vytvoření plošné práce. Nejdříve jsme si procvičili studijní kresbu očí, ruky, ucha a nosu- symbolů čtyř smyslů na černý papír bílou pastelkou. Potom kresby žáci vystřihli a do čtvercového formátu ze čtvrtky. Mluvili jsme o vyvážené kompozici. Úkolem bylo umístit do čtverce portrét J.A.K. a tiskátky napsat něco, co je důležité o této osobnosti vědět. Nemám ve zvyku, žáky příliš ovlivňovat v jejich myšlení. Někdo použil jenom jeho jméno, někdo některé napsané dílo, někdo vyjádřil svou myšlenku.

 

Dalším úkolem byla tvorba objektu z keramické hlíny. Žákům jsem dala vybrat ze tří možností a) portrét, bustu J.A.K. b)vymodelování Komenského knih, rukopisů c) postava z prostředí školy. Všechny výtvory pak vytvoří skupinový objekt.

 

 

Labyrint světa a ráj srdce

 

4. skupina, žáci 14 – 18 let

 

Jako ústřední téma jsem vybrala Labyrint světa a ráj srdce. První úkol jsem zadala zpracovat formát A2 obrazem a písmem na téma J. A. K. Žáci nemuseli myslet jen na osobu J.A.K., ale také na sebe, co téma Labyrint světa a ráj srdce pro ně znamená osobně. Na tématu Labyrint jsme pracovali s touto skupinou asi před dvěma lety, proto jsem toto téma nemusela znovu nijak zvlášť motivovat. Diskutovali jsme celé heslo. Labyrint světa a ráj srdce, sdíleli, co znamená pro každého z nás. Jako hlavní vyjadřovací prostředek jsem schválně vybrala slovo a písmeno, protože je to prostředek, jak vyjádřit svoje myšlenky. Navíc je to prostředek, kterým své myšlenky vyjadřoval i Komenský. Zvlášť v této věkové skupině se snažím žáky, kteří znají můj styl výuky, vést již k samostatné tvorbě. Každý žák již tvoří podle svého,  probíhají pouze individuální konzultace. Výsledky prvního úkolu dopadly nad mé očekávání. Poté žáci dostali za úkol najít zajímavý detail, výřez, který ještě dotvořili, vznikly monotypy a tisky. Samozřejmě jsem je měla k tomu, aby návrh také podpořily barvou tisku.

 

Druhým úkolem byla kresba portrétu, netradičně na průsvitnou fólii černým fixem. Důvod pro vybrání tohoto netradičního podkladu bylo použití portrétu, který se pak dá prezentovat s předešlým výtvarným úkolem ...

 

Jako poslední úkol jsem zadala tvorbu objektu na stejné téma: Labyrint světa a ráj srdce. Žáci pracovaly naprosto samostatně,  výsledky jsem byla velmi příjemně překvapena.

 

 

scroll to top