Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Národní kurikulární dokumenty


 • Strategie vzdělávací politiky 2030 +
  https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
   
 • RVP ZV 
  Čtenářská gramotnost  v uzlových bodech vzdělávání - doporučené výsledky učení 
  https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82133&view=2935
   
 • ČŠI - indikátory sledované pracovníky ČŠI při inspekční činnosti na škole
  https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Ostatn%c3%ad/Hospitacni_zaznam_CG.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scroll to top