Níže jsou noty s možností přehrání

U jetele na kopečku
sedí zajíc na bobečku,
uvažuje u oběda,
je/li pondělí či středa.
Poradit mu honem běžte,
možná, že tam sedí ještě.

srnka, kuna, sysel, medvěd...