Já jsem ten zajíček nešťastný

[:Ja jsem ten zajíček nešťastný, svítil mi měsíček přejasný.:]
[:Utíkám k lesu, celý sa třesu.
Co já si ubohý počít mám, kde já svůj život tak dokonám?:]

[:Sednu si v jeteli, na kraji poslouchám, kde ty psi hafaji.:]
[:Běží-li ke mně, hrkne to ve mně.
Honem zas utíkám po stráni, koukám si svůj život zachránit.:]