Tkají tkalci malíčky i palci
Vzhůru, dolů máme na to školu.

Soukej, soukej, pozorně se koukej,
křížem krážem, na konci to svážem.

Tkají tkalci malíčky i palci
Vzhůru, dolů máme na to školu.