Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Prostřednictvím práce s texty v odborných a uměleckých předmětech


 

Portál UBU v současné době nabízí soubory textů různých typů a žánrů a náměty pro práci s tematicky zaměřenými knížkami pro níže uvedená témata. Průběžně budeme nabídku témat rozšiřovat.

 

přírodovědná a environmentální témata

  • Stromy v obci a krajině 
  • Domácí a hospodářská zvířata

 

společensko vědní témata

  • Sametová revoluce

 

významné osobnosti

  • Bratři Čapkové
  • Jan Amos Komenský

 

témata pro  místně zakotvené učení 

  • Regionáůní pověsti
scroll to top