Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Výtvarné řady


Stromy - PaedDr. Jana Langerová, Česká Lípa

Výtvarná řada Stromy

 
 


 

Stromy, Sovy, Mgr. Karla Cikánová, didaktička výtvarné výchovy PedF UK

 
Výtvarná řada Stromy - snímky z přírody, výtvarná díla umělců
 
Výtvarná řada Sovy

Stromy, Martina Vandasová, ZUŠ Jílové u Prahy

 
Výtvarná řada Stromy
Martina Vandasová, ZUŠ Jílové u Prahy
 
 
 
 
Pruhovaná cesta
Rytmus v přírodě a ve výtvarném umění


Silueta
Co tu zbude, až děti vstanou?
Koberce (hledání barevných kombinací a přechodů, vhodného podkladu, vzájemného působení barev v přírodním prostředí, pojmy kontrast a nuance.                                     
                              
 
(Ne)obyčejné klacky.
Suché větvičky nasbírané při vycházce přiřízneme na přibližně stejnou délku.
Motivační hry v kruhu: např. poslepu poznáváme ten „ svůj“. Pozorovaný pouze hmatem (přikrytý šátkem) se ho také pokusíme nakreslit.
Technikia: rákosové pero a tuš
Po odkrytí pozorujeme, jak „viděly“ naše ruce.
Na tentýž výkres kreslíme tutéž větvičku, kterou už dobře známe, tentokrát hrudkou parafínu (takže kresbu téměř nevidíme). Objeví se teprve po překrytí vodovou barvou ( pokus o namíchání skutečné barevnosti převládající na našem klacíku. Porovnání obou kreseb a úvaha.
 
Můj strom
Velmi individuální a značně samostatná práce starších žáků. Každé dítě si zvolí strom, kterému se bude do hloubky věnovat a pak ho výtvarně představí po svém.
Příklady: buk – jeho barevné proměny v průběhu ročních dob
                bříza – spojení s lidovou poezií, její semínka v obrovském zvětšení
                oliva – kresba a barevnost dřeva
                citroník – list do kuchařské knihy                                                                             
Technika: individuálně žáky zvolená, nejčastěji suchý pastel a tempera (bylo nutno zvládnout velký formát). Jednotný formát A0 umožnil přehledně a esteticky práce vystavit.
 
 
Duchové stromů
Plastika inspirovaná propletenci větví a kořenů, ale i trochu strašidelnými představami, které nás přepadají v lese při soumraku nebo v mlze.
Technika: modelování z válečků ( důraz na pečlivé spojování částí). Po přežahu zatírání pigmentů a omezené použití glazur jako drobné akcenty.
 
Trička
Využití matric (linoryt, tisk z koláže) k potisku textilu obvyklým způsobem (tiskařská barva a lis). Vydrží opakované šetrné praní.

 

scroll to top