Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Stromy a les v umění


Karel Čtveráček, Kapradiny

Fotografie

PROHLÍŽENÍ SOUBORŮ UMĚLECKÝCH FOTOGRAFIÍ
Portál UBU - Rostliny - Art - Galerie
 

 

NÁZVY, VÝSTIŽNÁ POJMENOVÁNÍ VYBRANÝCH FOTOGRAFIÍ 
Portál UBU - Rostliny - Art - Galerie
 

 

ASOCIACE/VOLNÉ PSANÍ
Učitel promítne na interaktivní tabuli jednu fotgrafii a nejprve sám modeluje žákům, jaké v něm obrázek vyvolává asociace. ...

 

 

Michal Čtveráček, Stromy1
Michal Čtveráček, Stromy1
Michal Čtveráček, Stromy 2
Michal Čtveráček, Stromy 2
Karel Čtveráček, Kapradiny
Karel Čtveráček, Kapradiny
Karel Čtveráček, Jaterník podléška
Karel Čtveráček, Jaterník podléška

Muž, který sázel stromy

POROVNÁNÍ KNIŽNÍCH ILUSTRACÍ DVOU AUTORŮ

 

 

 

 

 

 

Ilustrace Pavel Čech
Ilustrace Pavel Čech
Ilustrace Helena Konstantinová
Ilustrace Helena Konstantinová
scroll to top