Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Ilustrace k textům a knížkám


 

Tuze hladová housenka, Marta Mašková
Tuze hladová housenka, Eva Zirhutová
Haló Jácíčku, Vladimíra Křenková
Haló  Jácíčku, Diana Pinkasová
Můj medvěd Flóra, Vladmimíra Křenková

Tuze hladová housenka 1

 
Tuze hladová housenka, Eric Carle
Náměty pro práci s knížkou pro žáky 1. třídy, Marta Mašková,  ZŠ Sedlec
 
 
 
 
text bude doplněn

Tuze hladová housenka 2

 

Tuze hladová housenka, Eric Carle
Náměty pro práci s knížkou pro předškolní děti a děti mladšího školního věku, Eva Zirhutová, MC Klubíčko
 
 
 
 
 
 
S dětmi jsme nejprve několikrát knížku prolistovali, pročetli, povídali si o jednotlivých stránkách. Moc se jim líbila! Chtěly si v ní " číst" znovu a znovu. Příběh se jim brzy vtisknul do paměti a byly schopné podle obrázků obsah převyprávět. Toho jsem využila a vyzvala je, aby jeho jednotlivé části vytvořily z přírodnin. Tvoření předcházela výprava s košíčky, do kterých děti nasbíraly klacíky, kamínky, kůry, listy a plody. první obrázek - narození housenky v noci vytvořily na starém dehtovém papíru, putování housenky za potravou na hliněné zemi. Vykrmenou housenku jsme zabalili do velkých listů divizny jako do kukly a nechali ji spát. Věděli, jsme, že se z ní vylíhne motýl, ale netušili jsme kdy. Zatím co housenka spala, vytvořili jsme z přírodnin motýla. Využila jsem toho, že byly děti zaujaté zdobením křídel, vytvarovala jsem nenápadně listy divizny tak, aby držely tvar kukly a housenku jsem schovala. Když byl motýl hotový, šly se děti podívat, jak to s naší housenkou v kukle vypadá, jestli už se vyspala ... a housenka nikde, kukla byla prázdá. Před dětmi se rozvírala jen nazdobená křídla barevného motýla. 

Haló Jácíčku 1

 

Haló Jácíčku, Daisy Mrázková
Výtvarná řada pro děti prvního stupně, Vladimíra Křenková, ZUŠ  Sedlčany
 
 


text bude doplněn
 

 

scroll to top