Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Asociační metody, vybavování představ


 

V našem mozku se neukládají nové poznatky izolovaně, ale vždy propojeně s mnoha dalšími, které nějak s novým vjemem souvisejí. Například, ukážeme li dětem plod lípy, může se u jednoho žáka navázat tento  vjem na místo, kde jsou uloženy vjemy kuliček z jeho oblíbené hry, u druhého žáka na vjemy jeho hračky z dětství - vrtulníku. Toto rozvětvené myšlení pomáhá žákům  ukládat nové poznatky do paměti, navazovat je na stará úložiště a poté si je i snadněji vybavovat z paměti. Oživení spící paměti může prostřednictvím asociačních aktivit vytáhnout na světlo poznatky probírané v minulosti a připravit plůdu pro poznatky nové. 

 

 

NAPIŠ 3 (4 - 5) SLOVA, KTERÁ TĚ NAPADNOU, KDYŽ SE ŘEKNE

NAPIŠ 3 (4 - 5) SLOVA, KTERÁ TĚ NAPADNOU, KDYŽ SE ŘEKNE: dub, lípa, bříza..., list,kmen, kořeny..., sova, srna, jezevec..., lesní cesta, paseka, houbaření..., Klíčové slovo zadává učitel podle aktuálně probírané látky. Žáci zapisují své asociace (nejen vědomsti). Následuje sdílení se třídou.  Asociace, které mají podobu poznatku učitel zapíše na tabuli. Případné nepřesnosti a nejasnosti sám nebo s dopomocí žáků vysvětlí a zkoriguje.
S pojmy zapsanými na tabuli se dá dál pracovat různými způsoby: podtrhout ty, které jsou pro téma klíčové; využít ty, které mouhou namotivovat žáky k další výuce, nastolit problém k řešení, ukázat učiteli směr, kudy se ubírá uájem žáků o téma...Žáci si eventuálně mohou vybrat podle zájmu výraz, kterému se budou věnovat v navazující výuce.... Učitel může využít některé pojmy v aktuálně probírané látce ČJ a dalších předmětech. 

CO VÁS NAPADNE, KDYŽ SE ŘEKNE

CO VÁS NAPADNE, KDYŽ SE ŘEKNE: dub, lípa, bříza..., list, kmen, kořeny..., sova, srna, jezevec..., lesní cesta, paseka, houbaření... Žáci sedí v kruhu, učitel zadá výraz, žáci po kruhu jeden po druhém říkají své asociace. Kdo neví, položí prst na ústa. Jeden pojem se asociuje tak, dlouho, dokud poslední žák nepřidá poslední výraz. Poté učitel zadá výraz nový.

 

 

 

KAM NÁS ZAVEDE ASOCIAČNÍ ŘETĚZ

Žáci sedí v kruhu, učitel je mezi nimi. Zadá výraz související se stromy/lesem. Žáci po kruhu ve směru hodinových ručiček říkají jeden po druhém asociace na slovo souseda po pravici. Výsledkem je údiv, kam nás asociace zavedly.

Obměna: Žáci vytvoří dva kruhy. Obě skupiny dostanou stejné výchozí slovo. Navzájem si sdělí, kam je asociace zavedly. Úkolem každé skupiny je vymyslet řetěz několika výrazů spolu souvisejících k poslední asociaci druhé skupiny.
Příklad:
Zadané slovo Datel. Asociace první skupiny: datel, ťuká, hlasitě, jemně, peříčko, postel, spánek, budík.
Druhá skupina, logický řetěz slov spojující datla s budíkem: datel, ťuká, probudí spáče místo budíku.

  

 

scroll to top