Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Rychlý výběr


 

Ve třídě shromáždíme větší množství knih. Mohou to být knihy beletristické (např. novinky ze školní či třídní knihovny), knihy určitého žánru či knihy naučné.

 

 

1. Žáci se rozdělí do skupin po 3-4 žácích. Zvolí si jednoho posla.

2. Poslové si rychle vyberou tři knihy, které je nejvíc zaujaly.

3. Žáci si ve skupinách knihy prohlížejí a rozhodují se, která z nich je „nejlepší“.  Orientují se podle obálky, informací o autorovi, o knize na záložkách, příp. si přečtou kousek textu.

4. Vždy dvě skupiny žáků se spojí a ze dvou nominovaných knih vyberou jednu do „finále“. Tímto způsobem získáme 3 – 4 finálové knihy.

5. Učitel krátce představí knihu, přečte z ní kousek textu (např. vždy ze stejné strany nebo pokaždé ze strany, kterou navrhnou žáci). Takto představí všechny 3 – 4 knihy.

6. Žáci hlasují, která kniha je zaujala nejvíc.

7. Následuje diskuse, podle čeho si knihy vybíráme.

 

 

zapsala Květuše Krüger a Kateřina Šafránková

 

 

 

scroll to top