Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Základní soubor knížek pro společnou četbu


 

Základní soubor 25 knížek pro 1. stupeň ZŠ byl vybrán v rámci realizace projektu MAP Sedlčansko v roce 2020. Návrhy na tituly knížek do souboru poskytli pedagogové regionu, pracovnice městských knihoven Příbram, Sedlčany, Votice a  externí spolupracovníci Kateřina Šafránková a Eva Bělinová.

 

 

 • Březinová Ivona: Kluk a pes, Ťapka kočka stěhovavá 
 • Carle Eric: Tuze hladová housenka
 • Čech Pavel: O čertovi, Tajemství ostrova za prkennou ohradou
 • Roald Dahl: Prevítovi, Obr Dobr
 • Antoine de Saint Exupéry: Malý princ
 • Horáček Petr: Nový domek pro myšku, Papuchalk Petr, Husa Líza
 • Kratochvíl Miloš: Kočkopes Kvído, Pachatelé dobrých skutků
 • Mrázková Daisy: Můj medvěd Flóra, Haló Jácíčku
 • Kastnerová Alena: O líné babičce
 • Krolupperová Daniela: Já se nechtěl stěhovat
 • Laňka David: Dobrodružství Billa Madlafouska
 • Sís Petr: Robinson, Pilot a malý princ
 • Smolíková Klára: Vynálezce Alva
 • Steklač Votěch: Boříkovy lapálie
 • Šlik Petr Hugo: Tajemství  jeskyně pokladů
 • Tan Shaun: Příběhy z konce předměstí  
 • Walliams David: Babička drsňačka

 

Březinová Ivona: Kluk a pes, Ťapka kočka stěhovavá


Já se nechtěl stěhovat. Daniela Krolupperová

Literární zdroj: Já se nechtěl stěhovat. Daniela Krolupperová

Věk dětí: 6 – 12 let

Téma: Šikana, přátelství, domov

Pomůcky: Kniha, plyšová hračka (žirafka), míč, květovaný pytlík na přezůvky, obrázky z knihy, balicí papír, fixy, triangl,

Cíle:

 • žáci se na základě společné četby, diskuzí a vstupování do rolí dokáží lépe orientovat a řešit některé životní situace
 • žáci pochopí, že každý člověk může svým jednáním něco ovlivnit a změnit
 • žáci nezůstanou lhostejní k problémům jiných lidí
 • žáci snáze najdou odvahu postavit se konfliktu a řešit ho
 • žáci si uvědomí hodnotu přátelství a domova
 • žáci si osvojí techniku vstupování do rolí
 • žáci umí vyjádřit své pocity
 • žáci umí vytvořit jednoduché etudy
 • žáci dokáží pracovat s vrstevníky ve skupině

 

Motivace před četbou, seznámení s Martinem

Posazení v kruhu na koberci

Učitel: Chci vám představit jednoho chlapce. Je to kluk jako každý jiný. Jmenuje se Martin Vokurka. (Učitelka ukáže dětem obrázek z knihy str. 57 a k obrázku položí fotbalový míč). Bydlí na vesnici s maminkou a tatínkem a má několik opravdu dobrých kamarádů – Dominika, Frantu, Petra a Jirku. Sám o nich říká, že to jsou jeho nerozluční kamarádi.

Otázka k zamyšlení a diskuzi: Co znamená nerozluční kamarádi? Chvíle k zamyšlení.

Máš takového kamaráda? Jaký by měl takový kamarád být? Každý žák stručně napíše na papír. Mohou sdílet nejprve ve dvojici, pak společně s ostatními.

Jaké to je – mít svého „nerozlučného“ přítele? Diskuze.

Etuda – nerozluční kamarádi. Jak asi Martin, Dominik, Jirka, Petr a Franta trávili svůj volný čas? Děti se rozdělí do skupinek, po pár minutách na rozmyšlení a domluvení scénky, zahrají krátkou etudu beze slov. Ostatní hádají – poznávají předváděné činnosti. Učitel využívá triangl zahájení a ukončení etudy.

 

Učitel: Ano, tohle všechno asi Martin se svými nerozlučnými přáteli opravdu zažíval.

Jednoho dne ale přišel Martin do školy velmi smutný. (obrázek z knihy str. 14)

Co myslíte, že se mohlo stát? Děti tipují, co bylo příčinnou Martinova smutku.

Dám vám nápovědu. Učitel může ukázat obrázky z knihy – rodný vesnický dům (může zmínit, že jde o vesnici Lhota, kde Martin bydlí) str. 58 a obrázek sídliště str. 6 (to určitě není Lhota, ale nějaké velké město).

Nebo:

Učitel v roli: Jestli jste tipovali správně, můžete zjistit přímo od Martina, pozvu ho teď mezi nás. Učitel si bere do ruky fotbalový míč a usedá na židli. Mění se ve smutného Martina, odpovídá na dotazy dětí – je smutný, protože se bude s rodiči stěhovat. Tatínek dostal práci ve velkém městě.

Motivovaná chůze: Martin jde do školy.

Učitel: Teď se všichni stanete Martiny na první cestě do nové školy. Pokuste se do chůze promítnout Martinovy pocity. Budu chodit mezi vámi a některého Martina se na jeho pocity doptám.

Reflexe: Diskuze o pocitech Martina. Proč byl smutný? Obával se něčeho? Zažil jsi někdy něco podobného? Co tě napadalo? Kdo ti pomohl? Atd.

Chcete se dozvědět, jak se Martinovi v nové škole dařilo? Učitel dětem ukáže knížku.

 

Společná četba knihy

1. kapitola

 • Děti zjišťují, jaké měl Martin obavy a zda se lišily od těch, které tipovaly. Zastavíme se u věty: Na Martina padla tíseň. Proč na něj padla tíseň? Co to vlastně znamená? Kdy na tebe padla tíseň? Hledejte (přečtěte) v textu důvody Martinovy tísně.
 • Upozornění na větu: Ale kluci přece nepláčou. Je to pravda? Diskuze.
 • Povídání o jménech. Co některá jména znamenají. Využít jména dětí ke společné diskuzi. Doma mohou děti zjišťovat, jak se jmenují prarodiče, praprarodiče.
 • Už se ti někdy někdo posmíval? Proč? Posmíval ses někdy někomu ty? Proč?
 • Reflexe. Shrnutí. Jak se Martin po prvním dni v nové škole cítí? Co se odehrálo?

Jak se cítil cestou ze školy? Můžeme zakončit výrazem Martinova obličeje, postojem těla či chůzí.

 

2. kapitola

 • Po přečtení části s žirafkou v druhé kapitole rozehrání situace. Tři děti si rozeberou role: Vašek, Martin, Robin. Vašek s Robinem si hází s Martinovou žirafkou. (Pokud ve třídě máme problém s šikanou či problémovým chováním, obsadíme do role Martina agresora). Ostatní děti mohou do hry vstupovat s nápady, jak Martinovi pomoci. Děti se mohou v rolích vystřídat.
 • Reflexe: Jak ses cítil v roli Martina? Jak ses cítil v roli Vaška, Robina? Popř. v jiné? (Pokud děti vymyslí např. roli pomocníka Martina). Proč se tak Vašek s Robinem chovali? Máte svého oblíbeného plyšáka? Jak by ti bylo, kdyby si s ním někdo házel? (My jsme si vyzkoušeli scénku znovu, tentokrát s naším třídním maskotem. Děti se lépe vžily do role Martina – mají k maskotovi vytvořený vztah)

 

3. kapitola

 • Dočíst do konce odstavce str. 26 ….do koše na odpadky. Učitel postaví před tabuli odpadkový koš a vysype (imaginární obsah aktovky) do koše. Vyzve děti, aby se pokusily vymyslet, co by se mělo stát dál. Může obsadit některého z dětí do role Vaška či Robina. (Vašek s Robinem stojí u odpadkového koše). Děti mohou jednotlivě vstupovat do role Martina či někoho dalšího ze zúčastněných ve třídě (spolužáků) a rozehrávat pokračování vzniklé situace.
 • Učitel vypíše na tabuli věty z textu: Martin se úplně rozzářil. Měl pocit, že je všechno nějak hezčí. Martinovi bylo hned na světě líp. Martin měl radost. Děti dohledávají v textu příčiny. (Proč se Martin rozzářil, proč měl pocit, že je všechno hezčí,… ) Příčiny dopisují k větám na tabuli. Reflexe – co dělá Martina šťastným? Co dělá šťastným tebe?
 • Reflexe přečtené kapitoly.
 • Úkol pro děti – napište další kapitolu.
 • Čtení kapitol vytvořených dětmi – porovnávání nápadů..

 

4. kapitola

 • Učitel před četbou další kapitoly ukáže dětem látkový květovaný pytlík na bačkory. Tento pytlík na cvičební úbor patří Martinovi. Ušila mu ho maminka, než šel do první třídy. Byl ze starých závěsů, které jim visely v obývacím pokoji ve starém domově. Měl je moc rád a mrzelo ho, že je maminka chce vyměnit. Aby Martinovi udělala radost, ušila mu maminka pytlík právě z jeho oblíbených závěsů. Teď, po přestěhování, pro Martina pytlík představoval pouto se starým domovem a šťastnějšími časy.
 • četba
 • Mamince se udělala na čele jemná vráska. Co to znamená? Proč se jí najednou udělala vráska?
 • Reflexe věty: Přeci si nebude ubližovat! Slušný člověk by takovou věc nikdy neměl dopustit. Kdo je to slušný člověk? Jak takový člověk vypadá? Čím se vyznačuje? Znáte slušného člověka? Jsi ty, slušný člověk? Děti se rozdělí do skupinek. Každá skupina má arch balicího papíru a fixy, společně kreslí slušného člověka a hesly dopisují k  postavě jeho vlastnosti. (Co dělá?/nedělá? Jaký je?)

 

5. kapitola

 • Zhodnocení reakce Robina na Martinovu nehodu (Mluvit o vzteku, přehnaných reakcích, lítosti,….)
 • Piják – ukázat dětem (možná neznají).
 • Reflexe kapitoly

 

6. kapitola

 • Co dělá Martina šťastným? Co dělá Heřmánka šťastným? Co to znamená mít talent?

Co rád děláš ve volném čase ty? Máš na něco talent? Martinovi nejde učení, ale je úspěšný v tělocviku. Co tobě nejde a co ti jde dobře? V čem jsi dobrý? Děti mohou na jeden papír napsat, co jim nejde a na druhý, co jim jde. Sdílet se spolužákem. Pak s ostatními – společná reflexe – každý jsme v něčem dobří.

Ukončit čtení na straně 54 větou: Ve snu.

 • Navázat výtvarnou výchovou – Motivace větou z kapitoly: Měl hlavu plnou letadel.

Děti na čtvrtku nakreslí obrys své hlavy, dovnitř kreslí to, čeho „mají plnou hlavu“.

(Zájmy, koníčky, úspěchy...)

 • Do kroužku přinese učitel arch balicího papíru s nadpisem Domov. Co je domov? Brainstorming na téma Domov – děti dopisují hesla, která je k pojmu napadají.
 • Děti leží na koberci, mají zavřené oči. Nechám vás nahlédnout do Martinova starého domova. Nechte oči zavřené a poslouchejte. Martin to neměl ze své staré školy domů daleko, stačilo projít velkými dřevěnými dveřmi školní budovy, projít brankou, která byla stále otevřená, mávl na kamarády a šel podél plotu školní zahrady, vítr si pohrával s větvemi keřů, šeříky voněly do daleka, prošel kolem staré oprýskané kašny, kamínky pod podrážkami bot křupaly, prošel kolem malé pekárny, ze které se linula vůně čerstvě upečeného chleba a přebila i tu omamnou vůni šeříků, minul kostel s oprýskanou hřbitovní zdí a šel teď už prašnou cestičkou - zkratkou k jejich malebnému domku na konci ulice. Jak se blížil, viděl na zahradě maminku, jak věší v čerstvém jarním vánku vyprané prádlo na šňůry natažené mezi starými ovocnými stromy. Vzal za velkou studenou ozdobně kovanou kliku, branka vrzla, maminka se otočila a zvesela Martinovi zamávala. Listy staré hrušky šustily ve větru, vešel dovnitř… všechno tady vonělo domovem.
 • Představte si teď vy svou každodenní cestu ze školy domů a zkuste si vybavit každý drobný detail cesty a vašeho domova. Pomalu vycházíte ze dveří školy …
 • Dočtení kapitoly

 

7. kapitola

 • Diskuze o vztahu Adama a Vaška. Jak tomu děti rozumí? Proč se Adam kamarádí s Vaškem? Je to opravdové přátelství? Proč už se Vašek neposmívá Heřmánkovi?

 

8. kapitola

 • Slavné vítězství – tipování podle názvu kapitoly, jak bude příběh pokračovat. Nápady mohou děti sepsat.
 • Čtení ukončit strana 70 – Tím všechno skončilo. Reflexe – Mohla by tady kapitola skončit? Přečetli jsme si už o vítězství? Děti hledají v textu důkazy o výhře.
 • Pokračování ve čtení. Všimnout si: rozhovor páťáka s paní učitelkou (paní učitelka nerozumí, proč páťák přišel – vyhrkl jen „vokurka“. Paní učitelka – okurka?) Pokud si děti humorné situace nevšimnou, navést je na to. Pro pobavení můžeme zkusit zahrát scénku.

 

Závěrečná reflexe (shrnutí, důležité okamžiky, psaní vzkazu pro Martina /Vaška, Robina/.

 

Výtvarná výchova – komiks. Děti si vybírají jakoukoli zápletku (událost) z přečtené knihy a vytvářejí komiks.

scroll to top