Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Přirozený a zdravý les - Jaromír Bláha

 
PŘIROZENÝ LES

 
 

 

 

 

ZDRAVÝ LES 1
půda, druhová skladba lesa, podrost...

 

ZDRAVÝ LES 2
zadržování vody 
 
 
 

 

 

 
KŮROVEC
 
 

 

 

 

KRIZE ČESKÝCH LESŮ, PŘÍČINY
 
 

 

 

 

ŘEŠENÍ KRIZE ČESKÝCH LESŮ
 
 

 

 

 

NÁVRHY EFEKTIVNÍCH ZPŮSOBŮ HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 1
 

 

NÁVRHY EFEKTIVNÍCH ZPŮSOBŮ HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2
 

 

 

 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
 
 
 

JAK MOHU PŘISPĚT JÁ /JAK MŮŽEME PŘISPĚT MY
 

 

 

 

scroll to top