Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Černá skládka na Hrozném vršku

Ročníky: 4. ročník, 5. ročník

Pátá třída - děti včetně paní učitelky už 4 roky spolupracují s místním občanským sdružením a díky tomu jsou často tam, kde se v obci nebo krajině něco děje. Kde něco nového vzniká, něco starého se upravuje. Využili jsme jejich zájmu i ochoty a v době, kdy probíraly téma odpady jsem se společně s nimi pokusili vymyslet, jak zabránit vzniku černé skládky na Hrozném vršku u silnice na Dobříš. 

 

Na tématu spolupracovali:

Školní družina, Eva Zirhutová, Dagmar Gregorová

 

 

Družina

Černá skládka

 Nejprve jsme se na místo vypravili s dětmi z družiny. Děti dostaly fotoaparáty (jeden do dvou až tříčlenných skupin) a lístek s úkoly, čeho si mají na skládce všímat, pro jaké otázky pořídit fotografické odpovědi.       

 
 
·        Celá černá skládka
·        Okolí skládky - okolní příroda
·        Odkud ke skládce přijíždějí lidé, vyfoť stopy
·        Detaily - co lidé odhazují
·        Které vyhozené věci patří do kontejnerů
 

 

Družina

Okolí skládky - okolní příroda

 

Družina

Odkud ke skládce přijíždějí lidé, vyfoť stopy

 

Družina

Detaily - co lidé odhazují

 

Družina

Které vyhozené věci patří do kontejnerů

 

Pracovní činnosti

Cedule, zákazy, příkazy

Když nechal obecní úřad v Nečíni na jaře místo na Hrozném vršku vyčistit, byl dobrý důvod začít přemýšlet o tom, co udělat, aby sem zase lidé nezačali odpadky vyvážet.

Děti se rozdělily do dvojic nebo malých skupin. Nejprve dostaly úkol rozpomenout se na různé způsoby oslovení lidí, když jim někdo chce sdělit: nejezdi, nedělej, nevstupuj, neotvírej......
Děti si většinou vzpomněly na cedule s nápisy ZÁKAZ, na kamerové systémy, značky a zvuková znamení.

Při  druhém úkolu se měly zamyslet nad tím, do jaké míry jsou u nás v Čechách lidé ochotní zákazy resektovat, které skupiny lidí více, které méně, jaké procento lidí na zákazy nedá.
Děti svorně odhadovaly padesátiprocentní poslušnost a shodly se na tom, že skupinou, která nejméně dbá příkazů a zákazy ji navíc ještě provokují k opačnému jednání, jsou mladí.

Shrnula jsem to, co jsem se zatím od dětí dozvěděla:

 • Jsou různé způsoby, jak lidem říct, že něco nemají dělat. Nejčastěji je to u nás v Čechách formou cedulí s nápisem ZÁKAZ.
 • Asi padesát procent lidí u nás zákazy nerespektuje a u mládeže někdy tento typ sdělení vyprovokuje chuť udělat to najust opačně.

Nakonec jsme si připomněli všechna místa v krajině a obci, kde se v poslední době něco vytvořilo a upravilo: Vrbové tunýlky, Lavičky, Bronzový poklad, Dětské hřiště.  Na žádném místě není tabule se zákazy. Přesto, že se všude dá něco  zničit nebo vzít, stalo se to za poslední 2 roky jen ojediněle.

Pracovní činnosti

Nápis, který by oslovil

Výsledkem naší společné práce by měly být návrhy  cedulí na Hrozný vršek. Návrhy předáme architektovi, který s námi už delší dobu spolupracuje, aby se jimi nechal inspirovat a vymyslel takovou, jednu, která se pak na místo skládky umístí.

Prvním a možná nejdůležitějším krokem, je vymyslet nápis )slovo, větu), která by lidi oslovila a přiměla je odpadky neodhodit.

Děti opět pracovaly ve dvojicích a trojicích. Vymýšlely nadpisy a zapisovaly je na archy papíru.
I přesto, že samy vydedukovaly, že zákazy  u 50%lidí nefungují a u mladých dokonce provokují k tomu udělat to naschvál, začaly se archy plnit zastrašujícími nadpisy:

 • Pokuta 10 000Kč - zákaz skládky
 • Objekt střežen psy a kamerovým systémem
 • Pozor - hlídáno policií
 • Zákaz skládky, znečišťuje to okolí
 • Pozor, hlídáno policejními kamerami

Objevily se i mírnější formy sdělení:

 • Neodkládejte odpadky, pro přírodu je to to nejhorší
 • Pozor!! Nevyhazujte odpadky. vyhoďte je do kontejnerů.
 • Neodhazujte tady odpadky. Doplatíme na to.

Jednou se dokonce objevilo slůvko PROSÍM.

 • Prosím, neodhazujte odpadky.

Bez zákazů a příkazů byl nápis

 • Tady uklízejí děti

Jeden nápis nezapřel nás, Čechy. S humorem vyzýval:

 • Super. Vyhoďte to sem............

 

Každý žák si vzal 2 žetony a umístil je na dva archy s nápisy (kromě svého), které mu připadaly pro náš účel nejvhodnější.

 

Pracovní činnosti

Návrhy na tabule

text bude doplněn

scroll to top