Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Kladení otázek - Popis metody

Seznam článků
Popis metody
Praktické ukázky

 

Učení začíná otázkou. (Silberman)

Umění klást otázky je klíčovou dovedností učitele. (Ch. Kiriacou)

 

Otázky jsou mocnou zbraní, jejich pomocí mohou učitelé rozvíjet nebo potlačovat myšlení.

Žák krčící se za zády spolužáka, aby nebyl učitelem vyvolán, neprokázala se jeho nevědomost a nebyl na posměch spolužákům, je příkladem kladení otázek, které rozvoji myšlení nejen neprospívá, ale přímo škodí. Otázky vyžadující doslovnou odpověď nebo otázky na fakta tvoří podle výzkumů v Americe více než 75% otázek kladených učiteli.

Otázky, které myšlení rozvíjejí, jsou otázky otevřené. Většinou na ně není jednoznačná odpověď, často jsou to otázky problémové, vyžadující uvažování, vybízející k představám.

Otázky se mohou stát spouštěči různých typů myšlenkových pochodů, a to na různých úrovních obtížnosti.

Někteří učitelé umí pokládat žákům takové otázky, které je přivedou k porozumění problému, textu, jevu nebo které propojí v žákově mysli dosavadní vědomosti s tím, co se právě učí, se vztahy uvnitř látky i se souvislostmi vnějšími.

 

Aby metoda Kladení otázek byla efektivní, je nezbytné, aby dal učitel po zaznění otázky dostatečně dlouhou pauzu na promýšlení odpovědi. Odpověď mohou hledat žáci i ve dvojici sdílet ji, a pak ji teprve sdělit třídě.

 

Příklady otevřených otázek:

Co si myslíte o...? Co se podle vás stane příště? Co by se stalo, kdyby...?

 

 

 

Jak...? Jakým způsobem...?

 

Proč?

Příklad: Strom

Kladení otázek je součástí některých metod práce s texty např. Řízené čtení, Klíčová slova, Předvídání.

 

 

Pro rozvoj myšlení má velký význam tvorba otázek samotnými dětmi. Zatímco malým dětem je pokládání otázek samozřejmostí, starší děti a dospělí mají obavy ptát se. Bojí se, aby nevyšla najevo jejich nevědomost nebo aby se nezeptali na něco, co je všeobecně známé.

Průpravou na tuto obtížnější myšlenkovou činnost může být hra Žouželení nebo soutěž družstev, které si navzájem kladou otázky po probrání látky. Otázky musí začínat slovy Jak, Proč, Co by se stalo, kdyby apod.

scroll to top