Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Podvojný deník - Popis metody

Seznam článků
Popis metody
Praktické ukázky
Videa

 

Základem metody podvojný deník je čistá stránka rozdělená uprostřed svislou čarou. Učitel vyzve žáky, aby na levou stranu vypsali doslova z textu nějakou pasáž či obraz, který na ně silně zapůsobil. Například jim připomněl nějaký zážitek nebo je pro ně z nějakého důvodu záhadný, či s nějakou pasáží nesouhlasí nebo je zaujal autorův styl či technika. Napravo od čáry si zaznamenají souvislým textem komentář ke zvolené pasáži: Co je přimělo zaznamenat si právě ji? Co jim připomněla? Jaké otázky v nich vyvolala?

Žáci by si v průběhu četby měli vypsat alespoň tři citace a komentáře k nim. Výpisky si dělají hned při prvním čtení textu. Následně učitel prochází popořadě text a vyzývá žáky, aby doslovně přečetli své zápisy z podvojného deníku. Na komentáře navazuje a ptá se ostatních, zda i oni si pasáže všimli a jaké k tomu mají poznámky. Učitel může upozornit na shody a rozdíly a následně podnítit diskuzi.

 

Charakteristika metody

Podvojný deník umožní čtenáři textu na přečtené reagovat na úrovni, na níž se právě nachází, s využitím vlastní životní zkušenosti. Použitím této metody učitel ukazuje žákům, že na jejich názoru záleží. Prostřednictvím jednoduché techniky je učí o textu přemýšlet. Současně učitel získává velmi potřebnou zpětnou vazbu vidí, na jaké úrovni přemýšlení o textu se žák právě nachází. Podvojný deník je možné využít jako způsob zápisu do čtenářského deníku. Učitel může na žákovy poznámky písemně reagovat a rozvířit tak diskuzi nad knihou, textem...

Žáky obvykle potěší, že si mohou z textu vypsat skutečně cokoliv, i něco, co se z pohledu celku jeví jako okrajové cílem je naučit je zastavovat se nad tím, co je zaujme, všimnout si nejasností, rozporů, dovést svou z počátku letmou myšlenku do konce proto je důležité, aby žáci psali souvislý text, nikoliv jen poznámky bodově. V závěrečné části sdílení se žáci učí zbavovat se ostychu před ostatními a obav z nedokonalosti vlastního myšlení. Velmi podstatná je zde i role učitele, který vede žáky k dalšímu přemýšlení, upozorňuje je na jejich zajímavé myšlenky a pomáhá jim je vsadit do kontextu. Metodu je možné využít při čtení beletrie i odborného textu.

 

Zavádění metody do výuky

1. Nejprve si sami vyzkoušejte pomocí podvojného deníku reagovat na nějaký text.

2. Vyberte text, který žáky zaujme podle znalosti vyspělosti skupiny dobře zvažte jeho náročnost. Raději kratší, aby žáci nečetli déle než 20 minut.

3. Uveďte žáky do problému, vzbuďte v nich očekávání, zájem o nové poznatky.

4. Vysvětlete pravidla psaní poznámek, ukažte žákům přeložený list papíru, aby si mohli metodu snáze představit.

5. Připravte si příklad zápisku do podvojného deníku žákům ho ukažte, aby bylo zřejmé, co po nich chcete. Budou-li dosud zvyklí jen na tradiční způsob učení, může jim chvíli trvat, než pochopí, co jim metoda umožňuje.

6. Ujistěte žáky, že mohou reagovat skutečně na cokoliv a jakkoliv důležitá je právě jejich reakce. Při společném čtení poznámek můžete svou reakci přečíst i vy, němělo by to ale působit autoritativně, nýbrž jako poznámka jednoho z čtenářů.

7. Pomáhejte žákům doplňujícími otázkami, snažte se vzbudit diskuzi. Hovořte s nimi o různých možnostech chápání stejného úryvku. Pokud je reakce některého žáka hodně osobní či bizarní, respektujte to.

8. Je možné, že se diskuze dostane mimo text, někdy to může být i velmi přínosné,  ve většině případů byste se ale měli snažit jemně vrátit žáky zpět k textu, např. výzvou: „Martine, mluvil jsi teď o pocitu nespravedlnosti, ale co přesně v textu ti ho připomnělo?"

9.  Vyzvěte žáky, aby své zápisky shromažďovali v portfoliu a mohli se k nim vrátit.

10. Dávejte žákům najevo svou odezvu, písemně reagujte na jejich poznámky.

11.  Po použití metody shrňte s žáky přínos, např.  pomocí některé z níže uvedených otázek pro zpětnou vazbu.

 

Návrh otázek pro zpětnou vazbu

  • Bylo pro tebe lehké nebo těžké najít v textu pasáž, kterou sis vypsal/a? Proč ano, proč ne?
  • Našel /a jsi něco, co tě oslovilo, co se ti líbilo nebo nelíbilo, ale nedovedl/a jsi říci proč? Co to bylo?
  • Jaké typy úryvků tě zaujaly?
  • Chtěl si nějaký konkrétní komentář sdělit svým spolužákům?
  • Který komentář spolužáků tě nějak zaujal a proč?
  • Vidíš nějakou slabinu v použití „Podvojného deníku"? Pokud ano, jakou?

 

Praktické poznámky

Pro lepší orientaci v textu je vhodné očíslovat řádky.

Je výhodné, když děti před Podvojným deníkem pracují metodou Poslední slovo patří mně. Naučí se při ní, jak reagovat vlastním komentářem a při Podvojném deníku jim to pak již nečiní problémy.

 

Mgr. Irena Poláková

scroll to top