Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Brainstorming - Popis metody

Seznam článků
Popis metody

 

Brainstorming je komunikační kooperativní metoda, která má vygenerovat (vymyslet) co  nejvíce nápadů na dané téma.  Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by vymysleli jednotlivě. Poprvé s touto myšlenkou přišel v roce 1939 A. C. Osborn. Volně se překládá i jako burza nápadů.

Její přínos pro rozvoj komunikačních dovedností spočívá především v tom, že každý účastník může sdělit svou myšlenku, aniž by byl vystaven posuzování, hodnocení, kritice. Každá myšlenka, každý nápad je akcepotován a zapsán. I ten zdánlivě nejhloupější může inspirovat ostatní.

Vhodná témata pro brainstroming jsou především problémové úlohy, pro něž se má najít řešení, nebo témata, která se mají probírat a pro něž je potřebné dát dohromady informace a dostupná data. Ve školní výuce mohou být těmito tématy tematické okruhy různých předmětů nebo jejich dílčí části.

Pravidel není mnoho:

  • Mluvit by měl v jednom okamžiku pouze jeden.

  • Jeden člen skupiny se nemusí nutně zúčastnit vymýšlení, ale zapíše všechny nápady, které byly řečeny.

  • Po fázi vymýšlení přijde na řadu výběr nejlepších nápadů ze všech zapsaných.Tuto činnost už nemusí dělat celá skupina, ale skupinou vybraní zástupci.

 

scroll to top