Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Jetelový kříž na Vysokém Chlumci

 

U vchodu do statku naproti tenisovým kurtům se tyčí vysoký kamenný kříž. Je majestátní, jak tam tak stojí před kamennou zídkou v blízkosti mohutné lípy. Na podstavci nese letopočet 1840, jeho ramena jsou zakončena jetelovými trojlístky.

Kříž byl postaven na památku zrušení roboty, a to jen několik metrů od poplužního dvora, kam robotníci dříve docházeli na nedobrovolnou práci. Zároveň demonstruje pokrokovost knížecího rodu Lobkowiczů, neboť na jejich panství došlo ke zrušení robotní povinnosti o osm let dříve, než byl tento stav plošně uzákoněn c. k. mocnářstvím. Zrušení roboty znamenalo definitivní konec feudálního řádu a počátek nové vývojové éry českého venkova. Vztyčování křížů na oslavu zrušení roboty bylo tehdy poměrně časté, kříže jako památky této významné události (a vysazování lip v jejich blízkosti) můžeme dodnes najít na mnoha místech České republiky.

Martina Zirhutová

scroll to top