Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu obce Vápenice

 

Místní jméno Vápenice patří hned dvěma různým vsím na širším Příbramsku; jedna z nich je součástí obce Obory (poprvé je v historických dokladech zmíněna k roku 1603), druhá pak patří k obci Vysoký Chlumec (první zmínka z r. 1450). Jinde v Čechách se žádná jiná ves s tímto názvem nenachází, pouze na východní Moravě nalezneme jednu nověji založenou kopaničářskou osadu téhož jména. Zatímco jména českých vsí mají podobu jednotného čísla, název moravské osady je užíváno zpravidla v čísle množném.

Jméno Vápenice vychází ze stejně znějícího obecného podstatného jména, které označuje pec, v níž se pálí vápno. Slovo vápenicě je v tomto významu doloženo již ve staré češtině. Je tedy pravděpodobné, že v místech dnešních vsí zvaných Vápenice se nacházela vápenice neboli vápenka, tedy pec sloužící k pálení vápna.

Pavel Štěpán

scroll to top