Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu osady Háje

 

Ves Háje patřící k obci Hřiměždice byla v historických pramenech poprvé zaznamenána až k roku 1788. Toto místní jméno patří sedmi různým vsím v Čechách. Další obce v Čechách i na Moravě nesou jméno Háj nebo Hájek.

Podstatné jméno háj, z nějž tato místní jména vycházejí, označovalo již ve staré češtině ‚menší nebo řidší, méně kvalitní les‘. Původ slova háj je nejasný, existuje celá řada různých výkladů. Podle jednoho z nich označovalo slovo háj původně posvátný, chráněný, „hájený“ les, posvátný háj, do kterého nebyl kromě doby, kdy se zde konaly pohanské obřady, povolený vstup. Později mohlo jít o lesy, do kterých nesměli vstupovat poddaní, aby v nich nelovili zvěř. „Hájeny“ byly hlavně menší lesíky uprostřed polí, v nichž se často vyskytovala polní zvěř. Protože zvěř často svým pronásledovatelům utekla do těchto „hájených“ území, již ve staré češtině spojení „zaběhne do háje“ mělo význam „zmizí“. Pokud dnes někoho posíláme do háje, rovněž si přejeme, aby zmizel, i když souvislosti s hájenými, zakázanými územími si přitom jsme sotva vědomi.

 

Pavel Štěpán

scroll to top