Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu obce Hřiměždice

 

I když se velmi často setkáváme s podobou Hříměždice (s dlouhým í v první slabice), oficiální znění jména je Hřiměždice, tedy s krátkým i. Původně ale jméno, které je poprvé doloženo k roku 1325, znělo Hrměždice.

Slovo hrměžd, které se v základu skrývá, je ve staré češtině doloženo ve významu ‚hlemýžď‘. Většina názvů zakončených na -ice nebo -ovice je však odvozena od osobních jmen, například jméno Petrovice označovalo ves lidí Petrových. Podobně tomu bylo patrně i v případě Hřiměždic. Musíme proto vycházet z osobního jména Hrměžd, které sice není doloženo, ale existuje například obdobné příjmeníŠnek. I jméno Hrměžd mohlo tedy označovat člověka, který svými vlastnostmi, například svou nápadnou pomalostí, připomínal hlemýždě. Ves pak byla nazvána podle Hrměždiců, tedy lidí Hrměžďových.

Jméno se obtížně vyslovovalo a potíže činilo i písařům při zápisech do oficiálních listin, proto v něm později došlo k hláskovým změnám, jejichž výsledkem je současná podoba Hřiměždice. Jsou doloženy i různé zkomoleniny jména. Hřiměždice byly například jednu dobu uváděny jako Verměřice, vyskytl se ale také název Heřmanice.

K názvu Věrměřice se váží i různé lidové výklady. Traduje se například, že kdysi jeden z majitelů zdejšího panství byl velmi spravedlivý vůči svým poddaným, takže všem „věrně měřil“. Jiný lidový výklad vychází z domněnky, že se na území dnešních Hřiměždic vybíraly poplatky od obchodníků s obilím, kteří museli zaplatit vždy měřici obilí. Název Verměřice prý vznikl ze zvolání „věru měřici dej“.

My ale víme, že název Verměřice není původní. Hřiměždice jej na nějakou dobu dostaly omylem písařů, kteří si Hřiměždice spletli se zcela jinou vsí.

Pavel Štěpán

scroll to top