Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu obce Obory

 

Obec Obory je poprvé zmiňována k roku 1610. Její jméno se jeví jako zcela průhledné, ale je to poněkud složitější. Slovo obora mělo totiž ve starší češtině širší význam než dnes. Dnes si pod ním představujeme oplocený lesní pozemek, kde se chová zvěř. Ale ve staré češtině mohlo jít o jakoukoliv ohradu, jejíž účely mohly být nejrůznější.

Zajímavý je i původ slova obora. Původní podoba tohoto slova byla totiž obvora, což připomíná slovo závora. Závoru chápeme jako zařízení, které slouží k zavírání něčeho. Slovo obvora označovalo objekt, který něco „obvírá“, tedy zavírá kolem dokola. Kvůli zjednodušení výslovnosti se později slovo obvora změnilo na podobu obora.

Dnes již nedokážeme říct, jestli na území dnešních Obor bylo obor (tedy jakýchkoli ohrad) víc nebo jen jedna. V zeměpisných jménech se totiž velmi často setkáváme s podobou množného čísla i v případech, kdy se na daném místě nacházel jen jediný takový objekt.

Pavel Štěpán

scroll to top