Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Radešice a Radešín

 

Radešice a Radešín jsou názvy osad, které neleží navzájem v těsné blízkosti (vzdálenost mezi nimi je vzdušnou čarou přibližně osm kilometrů), je ale nanejvýš pravděpodobné, že jejich jména spolu souvisí. Nahrává tomu i skutečnost, že poprvé jsou obě vsi zmiňovány v rozmezí pouhých sedmi let: Radešice k roku 1407, Radešín pak k roku 1414.

Vzhledem k tomu, že jak jména končící na -ice, tak jména zakončená na -ín se nejčastěji tvořila z osobních jmen, vše nasvědčuje tomu, že jména Radešice i Radešín vznikla ze jména jisté osoby, dost možná i osoby identické, která mohla postupně založit obě tyto vsi. Drobná potíž je jen v tom, že nevíme, jak přesně její jméno znělo.

Vzhledem k tomu, že příponou -ínse místní jména tvořila obvykle od osobních jmen zakončených na -a, můžeme předpokládat, že osobní jméno, z nějž mohla být odvozena jména obou vsí, znělo Radeša. Takové jméno není v historických pramenech doloženo, avšak vzhledem k tomu, že názvy jako Radešín, Radešice nebo Radešov patří řadě lokalit v Čechách i na Moravě, můžeme osobní jméno Radeša na základě těchto místních jmen rekonstruovat. Šlo by nepochybně o domáckou podobu složených staročeských osobních jmen s částí rad-, jako například Radomil, Radimír nebo Radslav. Jméno Radešice by patřilo vsi Radešiců, tedy lidí Radešových, název Radešín by pak označoval Radešův dvůr.

Pavel Štěpán

scroll to top