Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu osady Huštilář

 

 Název osady Huštilář, která je místní částí obce Nechvalice a poprvé je písemně doložena k roku 1450, patří k místním jménům, jejichž původ je nejasný. Nejstarší doklad jména zní Hustilaz. Je však pravděpodobné, že zachycuje podobu Hustiláž nebo možná nepřesně i formu Hustilář. Pokud by totiž jméno znělo *Hustilaz, nemohli bychom uspokojivě vysvětlit, proč a jak by se pak změnilo na Hustilář. Mohli bychom sice předpokládat, že v druhé části složeného jména by bylo staročeské podstatné jméno laz označující pole nebo pozemek, které se v místních jménech často vyskytuje (například na Příbramsku se nachází Láz, Lazec a Lazsko), avšak jeho první část bychom vysvětlovali poměrně obtížně. Vykládat jméno například jako ‚hustě zarostlý pozemek‘ by bylo poněkud násilné.

Příliš pravděpodobný není ani výklad z nedoloženého osobního jména *Hustilář, které by snad bylo utvořeno osobního jména *Hustil. Potíž je totiž v tom, že takový způsob tvoření osobních jmen není obvyklý, doloženo navíc není ani osobní jméno *Hustil. Východiskem z nouze je hledání souvislosti s latinským podstatným jménem hostilarius, označujícím mnicha, který se staral o špitál, tedy o klášterní útulek.

 

Pavel Štěpán

scroll to top