Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu osady Ohrada

 

Víska Ohrada, nedaleko Petrovic, je v poprvé písemně zmíněna k roku 1575. Stejné jméno patří vsi na Kolínsku a také jihočeskému loveckému zámečku nedaleko Hluboké nad Vltavou. Uvádí se, že tento zámeček dostal své jméno podle skutečnosti, že byl založen v místě, kde se do té doby nacházely ohrady, v nichž se pásli koně a skot z blízkého hospodářského dvora. Jméno Ohrada patří například také bývalé viniční usedlosti na pražském Žižkově, které se dodnes dochovalo v názvu významné dopravní křižovatky, několika ulic a zastávky městské dopravy. Podle ohrad, které sloužily patrně jako pastvina pro hospodářská zvířata, dostaly svá jména rovněž osady Velká a Malá Ohrada, které se v 70. letech 20. století staly součástmi Prahy. Rovněž víska Ohrada byla nepochybně nazvána podle nějaké výrazné ohrady, která se v daném místě nacházela.

 

Pavel Štěpán

scroll to top