Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Jaro 1938, z kroniky obce Dublovice

 

Jaro 1938, předvečer druhé světové války

20. května 1938 byla vyhlášena částečná mobilizace jednoho ročníku zálohy, doplněného o příslušníky speciálních zbraní. Celkem bylo povoláno 176 000 mužů. Mobilizace byla skvěle provedena a vzbudila ve světě značný ohlas, včetně vlny solidarity se středoevropským Československem.

 „V celé republice jsou zakládány branné svazy Československých motoristů, i v Dublovicích byla založena pobočka, která hned po první schůzi získala 48 členů. Cíl hnutí: v případě války by každý občan ovládl motor, byť jakýkoliv.

V měsíci květnu byla zahájena stavba obranných opevnění v obvodu zdejšího okresu v nejbližším okolí Vltavy.

Dne 21. května  1938 jsme byli překvapení částečnou mobilizací. Napětí mezi naším státem a Německem vrcholilo, bylo proto nutno povolati na hranice vojsko a stav aktivního vojska zesíliti záložníky. Povoláni: Kutil Lad., Matějíček Fr., Beneš Al., Beneš Fr., Hron Št., Řezník Fr., Jarůšek Kar. S rozkazem do šesti hodin nastoupiti. Povolaní nastoupili ihned. Proto také naše vojsko bylo na hranicích dříve, což velice překvapilo sousední vojsko. 22. května byli povoláni další záložníci. Bohudík, nastalo brzy utišení, takže všichni povolaní se po nedlouhé době vrátili domů. Mezinárodní situace byla uklidněna, ale na severu Čech, ve zněmčeném území, v tzv. Sudetech, klid už není. Tam jest velice horká půda, kdy si není český člověk jist před tzv. ordnery, což jsou stoupenci Hitlerova hnutí, většinou škole odrostlí chlapci.“

Dne 15. května roku 1938 byl zveřejněn v řadě českých novin manifest za obranu republiky „Věrni zůstaneme!“. Osudného dne 29. září 1938 bylo pod peticí podepsáno 308 vědeckých, kulturních a uměleckých osobností a přes 1 milion občanů ČSR. 

„Přes všechny politické, stavovské a třídní rozdíly semkněme se ve víře v demokracii a svobodu, v úctě k právu a k sociální spravedlnosti! Stůjme do všech důsledků za těmito zásadami, vlastními našemu národu a společnými všemu vzdělanému lidstvu! Nedopusťme, aby v naší vlasti byly ohrožovány mravní základy kultury a lidských práv! Nedopusťme, aby věrný občan republiky byl utiskován nebo vylučován z národa pro své přesvědčení, pro svůj původ nebo vyznání! Jako tehdy i dnes věříme, že budoucnost patří Evropě demokratické, Evropě národů svéprávných a svobodných, a nikoli panství jedněch nad druhými.“

scroll to top