Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Mobilizace, z kroniky obce Dublovice


Vyhlášení mobilizace 24.září 1939
 „Tím večerem, tou zprávou, kterou vysílalo naše rádio, vlastně začal ruch, ruch mobilizační. Jelikož po vesnici bylo několik desítek přijímačů, ihned lidé vybíhali ze svých domovů. Netrvalo to ani hodinu a již branci chtěli nastoupiti svoji povinnost. Neměli však žádného spojení vlakového, proto museli posečkati až na ranní vlak. Mobilizační vyhlášky přišly: pro poštovní úřad ve 2 hodiny ráno, pro obecní úřad ve čtyři hodiny ráno dne 24. září 1939. Ti branci, kteří měli vlakové spojení, nastoupili vlastně dříve, nežli byly mobilizační vyhlášky vylepeny. Dne 24. září nastoupilo prvním vlakem do Sedlčan 47 občanů, jichž se týkala mobilizační vyhláška. Nástup jedinečný, nálada ohromná.

 

Mobilizační opatření v obci
Dnem vyhlášení mobilizace automatiky vstupovalo v platnost nařízení o zatemnění a činnost civilní protiletecké obrany. Ihned první noc se ocitla celá vesnice v naprosté tmě. Hlídky s modrými světly procházely vesnicí, zbytečně však, neboť občanstvo rázem pochopilo vážnost situace. Projíždějící auta, mota i kola byla opatřena též tak, aby jejich světla nebyla viditelna. Na všech mostech byly hlídky. Po všech obchodech byla zrekvírována jízdní kola pro armádu. Občanstvo mající povědomí o nedostatku zboží ze světové války, nakupovalo překotně všechno potravinářské zboží, takže v několika málo dnech byl vyprodán cukr, mouka, sůl. Vzápětí se objevil naprostý nedostatek benzínu, protože dráhy nemohly zdolati nával. Nastal prostě stav, který je v každé zemi, kde byla vyhlášena mobilizace. Však není divu, protože nastávající poměry nevěstily nic dobrého. Náš pan prezident dr. Eduard Beneš učinil projev, ve kterém objasnil situaci nejen naši, ale i celé Evropy. 27. září odpoledne prošel naší vesnicí přes hodinu trvající transport koní odvedených z pohraničí. Byla to sta a sta povoznických rolnických koní z Domažlicka. Z 27. na 28. září v noci a přes den byl chvatně dodlážděn nový most přes Vltavu. Tím dnem byl vlastně předán k veřejnému používání. Konečně jsme se dočkali, že máme spojení k Příbrami. Škoda, že v tak nejistém čase.“

scroll to top