Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Historie

Národnostní složení ČSR
Národnostní složení ČSR

30. ledna 1933 se říšským kancléřem v Německu stal Adolf Hitler. Brzy na to Německo vypovědělo Versailleskou smlouvu, obnovilo brannou povinnost a začalo zbrojit. Byl zřízen první koncentrační tábor v Dachau. Hitler ve svých projevech otevřeně hlásal svou nenávist k Židům, komunistům, kapitalistům a dalším jeho údajným nepřátelům. Zároveň veřejně vyhlásil svůj úmysl připojit k „Třetí říši" všechna území obývaná etnickými Němci tedy i Sudety v tehdejším Československu, kde žilo přes tři milióny Němců.

Na tuto hrozbu muselo Československo reagovat. V úvahu připadaly dvě možnosti, jak se agresorovi bránit. Buď vybudovat plně motorizovanou armádu vyzbrojenou velkými počty tanků a letadel, nebo postavit mohutné železobetonové opevnění kolem celé své ohrožené hranice. Československo se rozhodlo pro druhou možnost.

Opevnění ČSR
Opevnění ČSR

Za vzor posloužila francouzská Maginotova linie , ale československým pevnostním odborníkům se tento vzor podařilo v mnohých směrech překonat!

V roce 1935 vznikla vojenská organizace ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací), která měla na starosti výstavbu a vše ostatní s tím související. Podle zkratky názvu této organizace se lehkým bunkrům lidově říká „řopíky". Vzápětí začala výstavba opevnění prováděná s velkým nasazením.

Ovšem v září 1938 bylo Československo zrazeno Mnichovskou dohodou. Dohoda nařizovala vydat území Sudet Německu a tím byla bez boje vydána i většina československého opevnění. Do té doby se jich podařilo vybudovat celkem 10 000.

Lehké opevnění u Labské boudy
Lehké opevnění u Labské boudy

Podzemí několika dělostřeleckých tvrzí bylo upraveno na vojenské sklady a ty slouží České armádě dodnes.

V současnosti stoupá zájem veřejnosti o opevnění. Vzniklo mnoho pevnostních muzeí a některé objekty si pronajali nadšenci, kteří je na vlastní náklady rekonstruují do stavu z roku 1938.

scroll to top