Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Typy opevnění

Atraktivní řopík
Atraktivní řopík

Typy opevnění

Bunkry nejsou všechny stejné. Podle odolnosti je dělíme na lehké objekty, těžké objekty a dělostřelecké tvrze.

Lehké objekty tzv. „řopíky" se budovaly kolem celé hranice s Německem a Maďarskem. Po připojení Rakouska k Německu v březnu 1938 se budovaly i na těchto hranicích. Navíc se budovalo několik ústupových linií ve vnitrozemí České republiky. Předpokládalo se, že během bojů se bude postupně Československá armáda stahovat od západu na východ až na Moravsko-slovenské hranice a mezitím jí přijde Francie na pomoc. Toto stahování a prodlužování odporu měly Československé armádě umožnit ústupové linie. Jednou z ústupových linií byla i Vltavská linie. Obvykle se budovaly dvě linie vzdálené od sebe cca půl kilometru.

Těžký objekt K-S-14 v městečku Králíky
Těžký objekt K-S-14 v městečku Králíky

Těžké objekty se budovaly jen na nejohroženějších hranicích Československa. Před válkou to byla především hranice severně od Ostravy. Dnes toto území sousedí s Polskem, tehdy to byla hranice s Německem. (Německo sahalo až k Ostravě.)  Strategický záměr Wermachtu (německé armády) byl hlavní útok na severní Moravu a po dobytí průmyslově vyspělého Ostravska pak dobýt území Moravy až k  Rakouským hranicím. Němci chtěli rozdělit naše území na dvě části a izolované obklíčené části československých vojsk postupně zlikvidovat. Proto se s těžkým opevněním setkáváme především na severní hranici Čech a Moravy. Když se po obsazení Rakouska celé Čechy a Morava dostaly do obklíčení Německem ze všech stran, začalo se těžké opevnění  horečně budovat i kolem jižní hranice Moravy. Do Mnichovské dohody se ale stihlo vybetonovat jen 6 bunkrů.

Tvrz Skutina
Tvrz Skutina

Stavba dělostřeleckých tvrzí byla mimořádně drahá, finančně i časově náročná, proto se stavěly jen na nejohroženějších úsecích na severní hranici Čech a Moravy. Obvykle se nacházejí na vyvýšeném dominantním místě s výborným výstřelem na všechny strany. Jejich úkolem byla dělostřelecká podpora těžkých objektů.

 

 

scroll to top