Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Zbraně

Lehký kulomet ve střílně
Lehký kulomet ve střílně

Bez kvalitních zbraní by každý bunkr byl jen železobetonovým hrobem pro svou osádku. Proto i na československém předválečném opevnění jsou zbraně to nejdůležitější.

Za první republiky existovalo v Československu několik světově proslulých zbrojovek, které vyráběly zbraně pro Československou armádu, zbraně pro vznikající protiválečné opevnění, a navíc zbraně i úspěšně vyvážely  do států celého světa. A nejen to! Československé kulomety byly tak kvalitní, že se licenčně vyráběly ve Velké Británii a jejich dominiích po celou 2. světovou válku a sloužily ještě dlouho po válce. Vždyť název světově proslulého lehkého kulometu BREN není nic jiného, než spojení počátečních slabik měst Brno a Enfield, kde se tyto kulomety vyráběly.

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava zabavil Wermacht veškerou výzbroj České armády a mnohé zbraně zařadil do své výzbroje. Rovněž české zbrojní továrny musely celou válku „chrlit" zbraně pro okupanty. Koncem války, kdy většina měst v Německu byla rozbombardovaná, vyráběl se velký podíl výzbroje německé armády na našem území. Ironií osudu tak kvalita českých zbraní a pracovitost našich obyvatel pomáhala nejvíce Němcům okupantům.

Nejznámější československou zbrojovkou byla Škoda Plzeň, vyrábějící různé kanóny, houfnicetanky, dělostřelecké tahače, nákladní automobily pro armádu, pancéřové prvky, různou dělostřeleckou munici a ruční granáty.

Další zbrojovka sídlila v Brně s pobočkami ve Vsetíně a Považské Bystrici. Ta vyráběla zejména lehké a těžké kulomety a pušky.

Třetí světově známá zbrojovka byla ve Strakonicích s pobočkou v Uherském Brodě. Vyráběla hlavně pistole a jiné ruční zbraně.

scroll to top