Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Vybavení bunkrů

Interiér řopíku
Interiér řopíku

Bunkr, to není jen beton a zbraně, ale také spousta vnitřního i vnějšího vybavení, bez kterého by posádka opevnění nemohla účinně bojovat proti nepříteli.

Lehké opevnění (lehké objekty) nemělo stálou posádku, vojáci ho obsazovali až při mobilizaci. Předpokládalo se, že v boji vydrží jen několik dnů. Navíc vnitřní prostory byly miniaturní vešlo se tam sotva 7 vojáků s výzbrojí, proto i jeho vnitřní zařízení bylo primitivní. Sestávalo hlavně ze stolků na lehké kulometyručního ventilátoru. Jeden voják točil klikou ventilátoru, tím dovnitř vháněl čerstvý vzduch, který samovolně vytlačoval ven vzduch s jedovatými výpary vzniklými střelbou. Filtry tyto bunkry neměly a v případě chemického útoku by vojáci museli mít na sobě plynové masky. Spánek a ostatní tělesné potřeby vykonávali vojáci venku.

Protitankové překážky
Protitankové překážky

Naproti tomu těžké opevnění (těžké objekty) a dělostřelecké tvrze měly stálou posádku tvořenou vybranými, skvěle vycvičenými a odhodlanými vojáky elitních hraničářských pluků. Vojáci v míru v opevnění žili mnoho měsíců. Předpokládalo se, že v případě války a obklíčení dokáží nepříteli vzdorovat několik týdnů, aniž by opustili bunkr. Proto vybavení těchto pevností je mnohem dokonalejší.

Součástí opevnění jsou také protitankové a protipěchotní překážky.

Nacházely se kolem každého bunkru a tím ho chránily. Také byly v ostřelované linii mezi bunkry a tím znemožňovaly nepříteli proniknout do týlu.

Účelem překážek je zpomalení útoku nepřítele. Samy o sobě nepřítele nezničí, ale než je stačí odstranit (což není nikterak jednoduché), zdecimuje ho palba z pevností. Tím jsou překážky mimořádně důležité a bez nich by bojová hodnota každého opevnění byla mnohem menší.


scroll to top