Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

U božích muk v Lipinách (nedokončený příběh)

 

Tam, kde se scházely a rozcházely polní cesty, stávaly odpradávna křížky a boží muka. Lidé kolem nich neprocházeli jen tak jako dnes my – zastavovali se u nich. Někdo smeknul, jiný se poklonil, pokleknul, poprosil za odpuštění, ublížil-li komu. Však je k tomu občas vyzval i nápis vytesaný do kamene: Stůj, pocestný! Nebo jinde zas: Zastav se a upřímně se pokloň.
Boží muka bývala nejčastěji vytesaná z kamene. Říká se ale, že v dobách, kdy měli ještě lidé dobré a měkké srdce, se stavěla boží muka dřevěná.
Na rozcestí v Lipinách na okraji obce Nečíně se dodnes říká U božích muk. Stával tu prý kamenný kříž na podstavci. Lidé se u něj zastavovali na cestě na Vrcha nebo do hřiměždického kostela.
Šel kolem jednou někdo, kdo neměl rád kříže. Srazil ho k zemi a nechal ležet poničený v trávě. Jen malá jabloňka opodál byla svědkem, jen ta by mohla svědčit. Je ale němá, a tak své tajemství ukryla do větví a planých jablíček. Poničený kříž časem lidé odnesli a podstavec zarostl křovím a lebedou. Až jednou…..

(bude přiložena obrazová prezentace)

Eva Zirhutová

scroll to top