Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu obce Hrabří

 

Místní jméno Hrabří patřící vsi, která je součástí obce Vysoký Chlumec, je v historických pramenech poprvé zaznamenáno k roku 1376. Jde o jedno z mnoha zeměpisných jmen, která zakonzervovala některé staročeské slovo, které se do současné češtiny buď vůbec nedochovalo, nebo se jeho podoba změnila. Z tohoto důvodu je pro nás původ tohoto pojmenování zastřený.

Žádnou jinou ves tohoto jména v Čechách ani na Moravě a ve Slezsku nenajdeme. Pokud bychom se zaměřili na podobně znějící místní jména, nalezli bychom v Čechách dvě vsi s názvem Habří, na Moravě pak ves Hrabí. Tato pojmenování nás mohou přivést na správnou stopu.

Habří je pro nás již mnohem srozumitelnější než Hrabří; jistě snadno odhadneme, že jde o místo nazvané podle habrového porostu, podobně jako Dubí nebo Březí bylo nazváno podle porostu dubového a březového. V moravských nářečích se vyskytuje nářeční podstatné jméno hrab, které má tentýž význam jako habr.

Jméno Hrabí, patřící vsi nedaleko Litovle, tedy označovalo totéž co jméno Habří. O někdejší existenci habrového porostu v jednotlivých lokalitách svědčí i moravskoslezská místní jména Hrabová nebo Hrabyně. Stejný původ má pravděpodobně i jméno patřící vsi Rabyně u Slapské přehrady.

Zapátráme-li ve staré češtině, zjistíme, že v ní je doloženo obecné podstatné jméno hrabřie, které mělo význam ‚habří, porost habrů‘. Původnější podoba novočeského podstatného jména habr byla totiž hrabr. Kvůli obtížné výslovnosti se pak zjednodušovala, a to jednak na podobu habr, která se stala novočeskou spisovnou podobou, jednak na variantu hrab, dochovanou v moravskoslezských nářečích. Vidíme tedy, že naše Hrabří je cenným svědkem o vývoji jednoho jazykového jevu.

Pavel Štěpán

scroll to top