Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu osady Jezvina

 

Osada Jezvina, která je součástí obce Vysoký Chlumec, je poprvé zaznamenána k roku 1352. Původ tohoto pojmenování je pro nás dnes již zastřený, pro vysvětlení se proto musíme vrátit do staré češtiny.

Staročeské podstatné jméno jězvina, z něhož naše místní jméno vychází, bylo utvořeno od slova jiezva, které máme v současné češtině zachované v podobě jizva. Slovo jězvina mělo dva významy: označovalo jednak ránu, cejch, znamení vryté do těla, jednak jámu, rokli nebo díru. Z toho vyplývá, že slovanský základ, z něhož vychází novočeské podstatné jméno jizva, měl původně mnohem širší význam. Označoval patrně jakoukoli prasklinu, puklinu, a to jak na těle, tak na zemském povrchu. Není proto divu, že jména jako Jezvina nebo Jezviny jsou u nás poměrně častá, a to hlavně jako pojmenování lesů. Označují vždy místa zbrázděná, tedy „zjizvená“ roklemi, jamami a jinými nerovnostmi. V několika případech byla tato jména přenesena i na vsi a osady založené na takových místech.

Bez zajímavosti není ani to, že podle jezvin, tedy v tomto případě děr, dutin, byl nazván i jejich obyvatel – jezevec.

Pavel Štěpán

scroll to top